Er vi i Norge egentlig verdens beste på RAS?

I lang tid har havbruksnæringen etterlyst mer kompetanse ved oppstart av RAS-anlegg. I følge ScaleAQ har en grundig forståelse av hvordan man skal løse eventuelle utfordringer vært savnet i store deler av bransjen.

Før TEKSET ønsker selskapet å sette fokus på at det er et stort behov for et kunnskapsløft innen landbasert oppdrett.

Lei av oppstartsvansker på RAS

Etter å ha sett det mange oppdrettere har slitt med i oppstartsfasen er det tydelig at man ikke lenger kun kan ha fokus på det fysiske utstyret. Ifølge Astrid Buran Holan, Head of Innovation – Landbased i ScaleAQ vil de ikke lenger bare ta rollen som leverandør av anlegg og utstyr. Like viktig er kunnskapsdelingen og samarbeidet mellom leverandør og bestiller.

– Et mål for oss er at kundene ser på oss som både partner og rådgiver. For å få dette til har vi investert mye ressurser i å gjennomføre et kunnskapsløft innen landbasert oppdrett, forteller Buran Holan.

Når bransjen nå treffes på TEKSET 11.-12. februar ønsker hun å kaste en brannfakkel;

– Vi hører ofte at vi i Norge er verdens beste på RAS og oppdrett generelt. Men kan vi si det når oppdretterne forteller om stadig nye problemer og utfordringer i å få en stabil drift av anlegget sitt, spør hun.

Tiden der oppdretterne er alene etter leveranse er ifølge Buran Holan forbi. Å levere et anlegg uten opplæringsprogrammer er det samme som å levere et anlegg som ikke fungerer.

Kunnskapsløft og samarbeid

ScaleAQ har derfor investert store ressurser i å øke kunnskapen i bransjen, ha lokal tilstedeværelse og lære opp nøkkelpersoner for at den landbaserte driften skal kunne oppnå en bærekraftig og normal drift på best mulig måte.

– Dette er ikke bare nødvendig for videre utvikling og innovasjon i bransjen, men sender også et signal om at satsingen på RAS er viktig for ScaleAQ, sier selskapets CEO, Geir Myklebust.

Han er overbevist om at landbasert- og sjøbasert havbruk kan trekke mange veksler på hverandre og ikke minst kan de samarbeide om økt kunnskapsdeling slik at innovasjonstakten innen akvakultur øker i årene fremover.

I deres siste RAS-leveranse er det lagt opp til at oppdretterne kurses i flere deler. Det første gjøres i samarbeid med Nofima som har landets ledende eksperter på området. I andre delen av kurset er det fagfolk fra ScaleAQ, med inngående kompetanse blant annet drift, utstyret og biologien, som har både teoretisk og praktisk kursing.

– For å øke kunnskapen på feltet må man også samarbeide slik vi gjør med Nofima og SINTEF. Dette øker også innovasjonstakten, men like viktig er det at vi ikke slipper alt bare fordi bestillerne har gjennomgått et kurs, sier Buran Holan.

ScaleAQ RAS

Astrid Buran Holan, Head of Innovation – Landbased i ScaleAQ og seniorrådgiver Roger Selset forteller at de ofte hører at Norge er verdens beste på RAS. -Men kan vi si det når oppdretterne forteller om stadig nye utfordringer?

Ikke lenger alene

Før jul ansatte ScaleAQ Roger Selset, tidligere assisterende driftsleder i Mowi Fjæra, og i oppstarten på siste leverte anlegg «flyttet han inn» for å bistå. Også Buran Holan var på anlegget i første periode under drift.

– Roger blir igjen og bidrar i driften samtidig som han lager håndbok, og vi tar flere grundige gjennomganger av alt rundt på anlegget. På den måten får vi et eierskap og en lidenskap på samme måte som de som skal drifte det i årene som kommer, forteller hun.

En slik satsing betyr at du ikke finner tomme lokaler hos ScaleAQ på Solsiden. I tillegg er fagfolk tilgjengelige både kvelder og helger.

– Et mantra jeg ønsker å fremme er at du er ikke alene, vi er her for deg, avslutter hun.

Om ScaleAQ Landbasert

ScaleAQ Landbasert er en leverandør av nøkkelferdige RAS-anlegg. Vi kan levere nøkkelferdige prosjekter i alle størrelser. Vår verdensledende posisjon innen akvakultur gjør oss også i stand til å levere det nyeste fra et av verdens ledende samfunn innen havbruksteknologi. Våre ansatte inkluderer biologer, oppdrettere og ingeniører som har designet hundrevis av RAS-anlegg.