Fôring og overvåkingSensorsystemOff-Grid Sensor Logger

Off-Grid Sensor Logger

Med Off-Grid Sensor Logger svarer vi på den økende etterspørselen etter kontinuerlig overvåking av miljøfaktorer i hver merd. Å ha sensorer som kjører og logger 24/7 har til nå vært vanskelig når strømmen er slått av om natten. Ved å distribuere en av våre radiobaseenheter på fôrflåte eller landstasjon, og en av våre eksterne LoRa-loggenheter på hver merd som skal overvåkes, kan du fortsette å samle sensordata selv når strømmen er slått av.
off-grid sensor logger

Produktdetaljer

Radiosystem

LoRa Unlicensed Regulated Radio Data System

Driftsfrekvens

Avhengig av region

Basestasjon:

Vanligvis en per lokasjon

Antall satellittenheter

I teorien ubegrenset I praksis opptil 300 per baseenhet

Sensorinnganger per remote

4

Distribusjonsområde

Opptil 5 km fra baseenheten

Overvåk sensorer uavhengig av kablet strømforsyning
  • Drevet av oppladbare batterier, og fortsetter å logge og overføre når hovedstrømmen er slått av
  • Bærbar og kompakt, brakett med hurtigfeste for rask og effektiv distribusjon.
  • 36 timer kontinuerlig driftstid før batteriene må lades opp igjen.
  • Gjør det mulig å betjene sensorer og dataflyt 24/7/365 selv når strømmen er slått av.
Hva er LoRa?

LoRa er et radiodatasystem, standardisert over hele verden, og regulert, men gratis for offentlig bruk. «Lo Ra» står for Long Range, som i dette tilfellet betyr at du kan distribuere opptil 300 av våre eksterne loggingsenheter på opptil 5 km fra en enkelt baseenhet. Det gir deg muligheten til å overvåke hva du vil i merdene, og du kan også inkludere overvåkingsenheter utenfor flåten / merdområdet hvis det er nødvendig.

Daglig drift

På dagtid lader enhetene fra vekselstrøm, eller via våre PSU multikontakter. Når strømmen er slått av, fortsetter de eksterne enhetene å logge og sende data, og baseenheten mottar og lagrer data i opptil 36 timer, klar til å bli lastet opp til Unite AQ loggingssystem om morgenen.

4G Live-Log og fremtidige tillegg

Snart vil vi tilby et 4G Live-Log-alternativ som lar basestasjonen streame data umiddelbart via 4G til skyen. Dette betyr sanntids sensoravlesninger også om natten, noe som muliggjør advarsler om natten basert på ulike terskler for sensorverdiene.

Enhetene er klare til å ta grønn strøm, og baseenheten er kompatibel med fremtidige produkter som vil tilby sikker fjernstyring av annet utstyr, f.eks. fjernstart av generatorer osv.

I bildegalleriet under ser du satellittradioenheten med 4 sensorinnganger og antenne (venstre), og basestasjonen (høyre)

Bilder

Nedlastninger