Tar i bruk resirkulerte fôrslanger

SinkabergHansen er første oppdretter ut til å teste ScaleAQ’s resirkulerte fôrslanger laget av resirkulerte flytekrager.

– Siden 1970 har det årlige uttaket av naturressurser tredoblet seg, forteller Hanne Digre, bærekraftsdirektør i ScaleAQ. Den lineære økonomien har bidratt til at jordens tålegrenser er overskredet. Vi som jobber i industrien, må gå fra å tenke avfall til å tenke mulighet for nytt produkt. I ScaleAQ har vi forpliktet oss til flere av FNs bærekraftsmål. Et av disse er bærekraftsmål nummer 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Vi må gjøre mer med mindre ressurser.  Det betyr både at vi skal forbruke mindre, men også at vi må gå fra bruk og kast, til gjenbruk, reparasjon og sirkulære løsninger. Ansvarlig forbruk og produksjon i oppdrettsbransjen innebærer blant annet at vi må resirkulere materialer fra flytekrager, nøter, fôrslanger og annet utstyr.

Sirkulær økonomi

– Gjennom vår satsing Scale Sirkulær begynner vi nå å se resultater. I fjor høst tok vi imot utrangerte flytekrager på vår servicestasjon på Frøya. Disse ble vasket og kuttet i riktige lengder, videre prosessert hos Quantafuel i Kristiansund, og deretter sendt til vår leverandør Hallingplast for produksjon av nye produkter. Dette er nå blitt til vannfôringsslanger som benyttes på en lokalitet til SinkabergHansen i Nærøysund. I første omgang er det produsert fire kveiler med vannfôringsslanger; til sammen 2 kilometer lengde. I tillegg er det også produsert andre produkt som håndlist og gangbanerør av den resirkulerte plasten.

– Dette er sirkulær økonomi i praksis med godt samarbeid langs hele verdikjeden. Ved å gjøre dette antar vi en reduksjon av CO2-utslipp på rundt 60 prosent sammenlignet med jomfruelig HDPE. Dette er tall vi jobber med å verfisere, sier bærekraftsdirektør Hanne Digre.

– Ved å ha kontroll gjennom hele verdikjeden ser vi at kvaliteten på det resirkulerte materialet er tilnærmet like godt som jomfruelig plast. Mikroskopianalyser viser en meget god homogenitet og renhet i rør med resirkulert materiale og skiller seg ikke fra rør med jomfruelig materiale. Dette er svært gode nyheter for bransjen, og åpner for store muligheter for bruk av resirkulert HDPE-plast. Det er imidlertid viktig å sette krav til kvalitet, robusthet og sikkerhet først og vi må være helt sikre på at retningslinjene i NS9415 blir overholdt før dette materialet kan brukes i produksjon av de mest kritiske konstruksjonene.

Bilde fra lokaliteten. Slangene produsert i resirkulert plast er grønne.

Slangene er i bruk

– Vi ser flere gode egenskaper i en og samme løsning. Foruten nyheten med resirkulert materiale i slangene, gir vannfôring flere fordeler for miljøet: Vesentlig redusert energiforbruk, ingen utslipp av mikroplast, åpning for fôring på ulike dybder –  i tillegg til redusert støy for operatørene ved lokalitetene, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes i SinkabergHansen.

– ScaleAQ, som en av de største utstyrsleverandørene i havbruksnæringen, er opptatt av å ta ansvar for å minimere fotavtrykket til virksomheten og havbruksnæringen. Arbeidet er knyttet til et prosjekt som er delvis finansiert av Handelens Miljøfond. Laboratorieanalysene er gjennomført ved Norner, samt at vi har hatt materialteknologi-studenter ved NTNU som har gjort tester, avslutter Digre.

For ytterligere informasjon kontakt:

Hanne Digre, Bærekraftsdirektør, tlf +47 957 26 482 / hanne.digre@scaleaq.com

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre, Bærekraftsdirektør i ScaleAQ

Bilde fra lokaliteten. Slangene produsert i resirkulert plast er grønne.