1. Hjem
  2. Software

play_circle

Sikrer fremtidens akvakultur

Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og blir essensielt i tiden fremover. ScaleAQ har en lang rekke digitale produkter.

Våre ulike programvareprodukter kommuniserer via åpne API’er, og gir dermed oppdrettere mulighet til å integrere våre løsninger i et sømløst miljø med andre systemer.

Vår velprøvde programvare og framtidsrettede digitale tjenester sørger for at den biologiske produksjonen skjer i tråd med bransjens krav til kontroll, fiskehelse, overvåking, planlegging og dataflyt.

Produktområdet dekker styring av fysiske komponenter på sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg, registrering og analyse av store mengder biologiske data, miljødata og produksjonsdata, samt digital infrastruktur for moderne driftssentraler og lokalitetsnettverk.

Pål Herstad

Director Digital Product Management

Programvare

Industriledende, fremtidsrettet system for presisjonsfôring. Tilbyr full brukerfleksibilitet, grensesnitt for integrasjoner, kontinuerlig videreutvikling og svært høy driftsstabilitet.
Krystallklare bilder og sømløs styring av fôrings- og overflatekamera. Grensesnitt for integrasjoner, driftsmeldinger i videobildet, justering av fôring og automatiske opptak ved alarmer.
Oversikt over hendelser og forhold som påvirker appetitt / utfôring. Visualiserer relevant data og gir historisk eller sanntidsoversikt. Forklarer og kvantifiserer årsaker bak tapt utfôring.
System for fjernkontroll og overvåkning av komponenter og automasjon på fôrflåter som ballasttanker, hybridsystem, generatorer, ensilasje etc.
Fleksibelt system for dokumentasjon, visualisering og lovpålagt rapportering av biomassedata. Digitaliserer prosesser fra egg til slakt, og gir full innsikt og sporbarhet.
Budsjetterings- og rapporteringsverktøy. Kalkulerer beholdningsverdier og produksjonskost basert på faktisk produksjon, og gir finansielt bilde av biologiske planer.
Verktøy for optimalisert produksjons- og slakteplanlegging basert på historie, kapasitet og nå-situasjon. Analyserer lønnsomhet i et uendelig antall virtuelle scenarier.
Dokumentasjonssystem for fiskehelse. Dokumenter veterinærbesøk, håndterer resepter og evalueringer, knytter dokumenter opp mot fiskegrupper.

Hold meg oppdatert