ScaleAQ har hatt god vekst det siste året – vår års- og bærekraftsrapport for 2021 er publisert

ScaleAQ har hatt god vekst det siste året – totalt økte inntektene med 12% til totalt 2,8 Mrd NOK.

– Vi ser en kraftig forbedring i resultatet, med en EBIT på 130 MNOK for 2021. Dette er resultatet av en fullstendig restrukturering og samkjøring av organisasjonen, sier Geir Myklebust, CEO i ScaleAQ.

– Jeg er stolt av mine kollegaer som har klart å oppnå disse resultatene samtidig som vi opprettholdt innovasjonstakten med lanseringer av blant annet SmartSpreader, den skybaserte versjonen av Mercatus og vannfôringsløsningen.

– Vi skal gjøre mye i tiden som kommer også, og bruker mye energi på utvikling av teknologi til lukket oppdrett på sjø og land. I tillegg har vi flere spennende prosjekter innen bærekraft, der vi spesielt ser på resirkulering av plast fra blant annet merder og fôrslanger.

Spørsmål kan rettes til: Geir Myklebust, CEO geir.myklebust@scaleaq.com / 917 52 046

Geir Myklebust, CEO ScaleAQ