Fôring og overvåkingFôringSmartSpreader™

SmartSpreader™

SmartSpreader™ er en motorisert spreder utviklet for å gi en enda bedre spredning av fôret. Operatøren kan velge en bestemt kastlengde eller la sprederen gå i et definert mønster som sikrer jevn fordeling av pellets i hele merdoverflaten. Styring og justering av sprederen på merdnivå gjøres enkelt i FeedStation programvaren.
Smartspreader

Produktdetaljer

Materiale spreder

Icorene 4-3545

Materiale lagerhus og rør

Rustfritt stål

Materiale munnstykke

Rustfritt stål

Fôringsrør diameter

90 mm

Bredde

1759,30 mm

Høyde

1432 mm

Vekt

78,5 kg

Pelletstørrelse

≥ 3mm

Maks hastighet

250 RPM

Nom. effekt i maks hastighet

500 W

Tilførsel kontrollkabinett

200-240 VAC, 50-60 Hz

Kommunikasjon kontrollkabinett

LAN kablet/trådløst

Hvorfor velge SmartSpreader™

SmartSpreader™ er ideell i forbindelse med startfôring. Ved å spre fôret der fisken befinner seg i stedet for at fisken må oppsøke fôret vil flere fisk få god fôrtilgang og man vil kunne oppnå en jevnere og raskere vekst i fiskegruppen.

Sprederen er også fordelaktig når fisken er stor. Stor fisk har en tendens til å svømme nær utkanten av merden, og ved å tilpasse kastlengden til dette sikrer man god fôrtilgang til alle individer.

Kraftige vind og strømforhold har frem til nå vært en utfordring i forbindelse med fôring. Uten mulighet for å justere kastlengden kan det oppstå forhold der fôret enten blåser eller driver ut av merden før fisken har fått spist den. På slike dager kan man nå justere kastlengden for å sikre best mulig fôrtilgjengelighet.

Enkelt vedlikehold

Sprederen har vært grundig testet gjennom en hard nordnorsk vinter og vår, uten en eneste nededag. Teknologivalgene som er gjort sikrer en nærmest vedlikeholdsfri spreder som vil fungere selv med utfordrende fôrkvalitet.

Bilder

Nedlastninger

Spredere

Last ned