Midgard® System

Produktdetaljer

Midgard® System 

Tilpasset bunnring gir optimalt samspill

Bunnring henger direkte i notas stavtau 

Heve-/senketau henger løst og uavhengig av resten av systemet

Midgard® vinsjsystem 

Hever og senker bunnringen med jevnt løft

Rask og effektiv heving og senking

Kun behov for aggregat til vinsjene

Bilder

Midgard® System er et komplett merdsystem der alle komponenter jobber sammen for å sikre både fisk og røktere. 

The ScaleAQ Midgard® System er et resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre totalløsninger innenfor merd- teknologi; flytekrage, bunnring og not. I utviklingen av konseptet samarbeidet vi tett med Lerøy, Mowi og Salmar. Vi utførte omfattende modellforsøk i Havlaboratoriet til Marintek, i tillegg til flere fullskala tester på ulike eksponerte lokaliteter. 

Målene vi arbeidet mot, var rømningssikkerhet, bedre fiskevelferd og økt sikkerhet/HMS for driftsteknikere. The ScaleAQ Midgard® System tilfredsstiller dermed de fleste krav til fremtidens lakseoppdrett. 

Hvorfor velge Midgard® System?

  • Tilpasset bunnring med korrekt vekt og stivhet gir optimalt samspill i hele merdesystemet.
  • Bunnring henger direkte i notas stavtau.
  • Heve-/senketau henger løst og uavhengig av resten av systemet uten fare for å komme i kontakt med nota.

Midgardsystemet gir et stabilt og forutsigbart notvolum selv under sterke strømforhold. Den sylindriske formen gjør at fisken kan gå dypere i noten uten at kg fisk per kubikkmeter vann øker, noe som er en stor fordel ved ønske om å røkte fisken under lusebeltet. 

Det er i dag flere hundre anlegg er i drift. Samspillet mellom not, bunnring og flytekrage fungerer optimalt – i all slags vær, og på de mest utsatte lokaliteter i inn- og utland. 

Midgard® vinsjsystem

  • Vinsjsystem som hever og senker bunnringen med jevnt løft rundt hele ringen og i fullstendige kontrollerte forhold.
  • Rask og effektiv heving og senking – uten risiko for røkterne.
  • Kun behov for aggregat som produserer strøm til vinsjene – ingen kraftige kraner på båt.
560 Winch

Vinsjsystemet hever og senker bunnringen sikkert og kontrollert. Unngår bruk av store og kostbare kranbåter. Operasjon og justeringer utføres enkelt med bruk av fjernkontroll. 

Bedre sikkerhet for røkterne

Bruken av integrerte vinsjer i stedet for kraner er arbeidsbesparende og reduserer faren for ulykker. Nota får minimal belastning, ansatte blir mindre utsatt for risiko, og sannsynligheten for å gjøre feil reduseres. Det gir tryggere, enklere og raskere håndtering av nota, og arbeidet kan også gjennomføres i urolig vær. Med kranbåt kan det bli skjevbelastninger på nota og økt risiko for ulykker. Med vinsj går hele operasjonen lettere, raskere og tryggere.