Merd, not og forankringEkstrautstyrInnlegg forankringsøre

Innlegg forankringsøre

Innlegget monteres inn i det påsveisede forankringsøret på forankringsklammeret, og skal fungere som en utskiftbar slitefôring. Innlegget kan ettermonteres i sjø, eller bli levert ferdigmontert på flytekrager i produksjon. Med slitestykket unngår oppdretterne å bytte hele forankringsklammeret når slitasjen har oversteget fastsatt grense.

Produktdetaljer

302648

Innlegg forankringsøre for 400/450/500 klammer

302739

Innlegg forankringsøre for 560/630 klammer

  • Innlegget reduserer slitasjen på forankringsøret og øker levetiden på forankringsklammer betraktelig
  • Kan ettermonteres på merder i drift, og er kostnadsbesparende sammenlignet med å skifte ut et komplett forankringsklammer

Bilder

Nedlastninger

Ekstrautstyr til flytekrager

Last ned