We digitalize aquaculture

ScaleAQ trenger flere flinke folk til vår digitale avdeling for å gjøre oppdrettsnæringen mer autonom og bærekraftig.

Ingen treff.

Er ScaleAQ Norges best bevarte hemmelighet?

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt og vi har over 40 års erfaring fra bransjen.

Digitalisering i form av autonome systemer er i ferd med å ta havbruksnæringen inn i den fjerde indistruelle revolusjonen, og som ledende aktør innen havbruk har vi tatt utfordringen. Vår misjon er å skape vekst i akvakultur ved å etablere, optimalisere og oppgradere industrien.

I tillegg til vårt fokus på autonome systemer, har vi satt bærekraft høyt på agendaen og er en nøkkelfaktor for alle våre aktiviteter. Vi har knyttet arbeidet vårt til FNs bærekraftsmål.

Vår digitale avdeling

Two work stations in Lysnes remote feeding center_web

Vår digitale avdeling består av ca. 35 ansatte og 10 konsulenter i henholdsvis Bergen, Florø og Hanoi. Vi utvikler en rekke software og hardware-produkter deriblant:

  • fôringssystemer for fjernfôring av fisk
  • undervannskamera med AI for overvåkning
  • fagsystemer for biologisk planlegging, analyse og dokumentasjon – fra rogn til slakteferdig fisk
  • integrasjonsplattform med API-er og datastrømmer fra våre IoT-enheter som deles med våre kunder og tredjeparter

Som en del av et større selskap samarbeider vi tett med en rekke andre avdelinger.

Produktteam

Våre produktteam er smidige, tverrfaglige og selvgående. Avdelingen er satt opp med inspirasjon fra Team Topologies og organisert i tråd med arkitekturen vår. I tillegg til utvikling av programvare har vi høyt fokus på læring og sosiale aktiviteter, for å skape et godt samhold og et miljø for innovasjon.

ScaleAQ vision screens

Våre produkter

Våre Software produkter er indelt i to hovedkategorier:

  • Software som styrer Hardware
  • Mer tradisjonell skybasert software

Bli utfordret og gjør en forskjell!

Hos oss vil du ikke bare komme til en spennende bransje med mange innovative løsninger fra hardware til software, men også et sted du vil utvikle deg og bli utfordret. Sammen med våre kunder utvikler vi nye og innovative løsninger for bærekraftig oppdrett. Hos oss utgjør du en forskjell – både på miljø og fiskevelferd!

Bilde av Florø Gjestehavn
Florø Gjestehavn - kilde https://www.visitnorway.com

Florø

ScaleAQ i Florø har utviklet verdensledende programvare for havbruksnæringen i over 20 år. Sannsynligvis er over halvparten av all oppdrettslaks i verden innom programvaren vår for sporbarhet, dokumentasjon og planlegging. Florø er Norges vestligste by med nærhet til både hav og fjell for de friluftsinteresserte og har barnehager, skoler fra barnetrinnet til videregående og det meste en måtte trenge av fritidsaktiviteter og handelsmuligheter.

Bergen

ScaleAQ i Bergen holder til i nyrenoverte, lyse og trivelige lokaler på Minde. For tiden bygges den nye bybanentraseen like utenfor. Fra Bergen er det kort avstand til mange av våre norske kunder, som gir oss hyppige tilbakemeldinger under utviklingen av våre digitale produkter.

ScaleAQ kontorer i Kanalveien, Bergen

Varsle meg om nye digitale stillinger i ScaleAQ