1. Hjem
 2. Landbased
 3. Sensorsystem

Sensorsystem

Overvåkning av vannkvalitet og miljøfaktorer i kar blir viktigere og viktigere. Sammenheng mellom ulike miljøparametre og appetitt, fiskehelse og tilvekst kan bare dokumenteres og forstås gjennom empiri og analyse.

Da trenger man et sensorsystem som:

 1. Kan måle de parametrene du ønsker å måle
 2. Kan vise verdiene i realtid
 3. Kan lagre alt som måles
 4. Kan tilgjengeliggjøre all data for analyse
 5. Kan varsle når noe er utenfor normalen
 6. Kan måle også ved strømstans

 

2 hovedkomponenter

Et sensorsystem består av to hovedkomponenter:

1. Selve sensorene

Avhengig av hva man ønsker å overvåke tilbyr vi sensorer som enten er innebygget i undervannskameraene våre, eller er frittstående til bruk i eller utenfor tankene. Dette kan være enkeltsensorer eller multisensorer / sensorstasjoner.

 • Oksygen
 • Temperatur
 • Salinitet
 • Konduktivitet
 • Turbiditet

2. Visualisering, lagring og analyse

Verdiene som måles må både kunne vises i realtid, lagres og hentes frem for analyse og sammenligning. For sensorer innebygget i kameraene våre vil oksygen og temperatur kunne vises kamerabildet, slik at operatøren ser måleverdiene der biomassen står. Vi har også et dashboard som kan vise alle måleverdier i realtid, og som varsler operatøren dersom noen verdier er utenfor normalen. Alle sensor-målinger blir dessuten lagret i en trygg sky-løsning, og dermed vil alle miljøparametre være tilgjengelig for analyse og sammenligning tank mot tank, lokalitet mot lokalitet, region mot region.

Vis hele teksten.... Lukk

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Njål Tvedt
Regionsjef sør
 1. Hjem
 2. Landbased
 3. Sensorsystem