Fôring og overvåkingFôringSobit Fôrlukesystem

Sobit Fôrlukesystem

Sobit Fôrlukesystem med Silo volumkontroll bidrar til et enklere, sikrere og bemanningsfritt mottak av fôr på alle typer fôrflåter. Sobit-systemet gir deg full kontroll på all siloaktivitet på flåten, og leverer sanntidsovervåkning av siloinnholdet til enhver tid, uansett hvor du er.

Produktdetaljer

Bidrar til økt sikkerhet

Forenklet logistikk

Full kontroll ved fylling og nøyaktig avlesing av silonivå

Kan styres fra både flåte, fôrsentral og fôrbåt

Plug-and-play system

Åpne API-er

Sobit-systemet består av fjernstyrte siloluker og silo volumkontrollskannere. Systemet er robust og funksjonelt, utviklet og testet sammen med oppdrettsnæringen, og har vært i fullskala drift siden 2016 i  hele Norge.

Systemet gjør det enkelt å få nøyaktige tall på hvor mye fôr det er i hver silo til enhver tid, se historikk på fôrmengde for alle siloer og få digitale rapporter fra fôrbåt etter fylling, direkte inn i systemet.

Systemet inneholder:
 • Elektronisk/automatisk åpning og lukking av lukene.
 • Full styring av åpning/lukking av luker, overvåking av nøyaktig fôrnivå, -temperatur, -fuktighet i hver silo.
 • Full styring av siloinnhold (inn/ut-flyt) med statistikkfunksjon for benchmarking.
 • Viser sanntids siloaktivitet.
 • Fylling av fôr kan foretas uten at flåtens personell er til stede på flåten.
 • Helautomatisk styring fra enheter som viser all nødvendig informasjon, f.eks. fra trådløs håndholdt fjernkontroll (visuell overvåking), eller fra PC eller trådløst nettbrett (land/kontor) via internett (WIFI, 3G/4G eller ICE-net) eller flåtens intranett.
 • Kameramodul for visuell overvåking (via internett eller flåtens intranett)
 • Systemet arbeider som ”stand-alone”, uavhengig av generator. Det drives av to batterier som mottar ladning.
 • Ventilasjonsfunksjon – lukene kan låses i åpen stilling – fra 10– 100%
Montasje og installasjon
 • Utstyret kan tilpasses alle eksisterende fôrflåter og siloløsninger med kun enkle ombygninger på stedet.
 • Gamle siloluker fjernes og erstattes med nye helautomatiske Sobit siloluker – mens flåten er i full drift
 • Installasjon av 8 siloluker med tilhørende infrastruktur tar normalt sett 3 dager.
 • Effektiv montering på lokasjon, ingen stopp i drift på flåten mens montering pågår.
HMS
 • Ingen tunge løft, håndteres ved bruk av minimal fysisk kraft (ved manuell åpning).
 • Lukeåpning 90 cm over dekk eliminerer sjansen for å falle ned i siloen.
 • Utformingen forhindrer kraftig vind i å påvirke lukens posisjon i åpen tilstand eller under fylling.
 • Automatisk rapportering av eventuelle feil i systemet.
Teknisk
 • Utstyret er produsert i høykvalitets materialer for bruk i det maritime miljøet.
 • Det er lagt stor vekt på god tilgang for vedlikehold og service.
 • Service-kit med alle nødvendige deler inkludert i leveransen.

 

 

 

Bilder

Nedlastninger