Merd, not og forankringNøterNøter tilpasset Midgard System

Nøter tilpasset Midgard System

Midgard System er et integrert not – og utspillingssystem der bunnringen henger direkte i notas løftetau. Nota er alltid riktig utspilt og med minimal kontakt med andre deler av merdsystemet.

Produktdetaljer

System utviklet for å redusere rømningsrisiko sammenliknet med tradisjonelle sylindernøter

Komplett merdsystem utviklet for eksponerte lokaliteter

Bedre fiskehelse

Tryggere for røkterne

Tåler utsatte lokaliteter

Midgard® System er et resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre totalløsninger innenfor merdteknologi; flytekrage, bunnring og not. I utviklingen av konseptet samarbeidet vi tett med Lerøy, MOWI og Salmar. Vi utførte omfattende modellforsøk i HAVLABORATORIET til Marintek (Sintef Ocean), i tillegg til flere fullskala tester på ulike eksponerte lokaliteter.

Midgardsystemet gir et stabilt og forutsigbart notvolum selv under sterke strømforhold. Den sylindriske formen gjør at fisken kan gå dypere i noten uten at antall kg fisk per kubikkmeter vann øker, noe som er en stor fordel dersom man ønsker å røkte fisken under lusebeltet.

Her hos oss har vi valgt å standardisere med ScaleAQs Midgard-system, og det har vi ikke angret på. Merdsystemet står godt, fisken får det notvolumet den ønsker, og vi sover trygt om natta. Gjennom vårt samarbeid over flere år har vi sett at ScaleAQ brenner for faget, og at de strekker seg langt for at vi skal holde produksjonen på et topp nivå.

Ken Sverre Høstland

Driftssjef, Bjørøya

Bilder

Nedlastninger

Notbrosjyre

Last ned