Merd, not og forankringNøterNøter tilpasset Midgard System

Nøter tilpasset Midgard System

Midgard System er et integrert not – og utspillingssystem der bunnringen henger direkte i notas løftetau. Nota er alltid riktig utspilt og med minimal kontakt med andre deler av merdsystemet.

Produktdetaljer

System utviklet for å redusere rømningsrisiko sammenliknet med tradisjonelle sylindernøter

Komplett merdsystem utviklet for eksponerte lokaliteter

Bedre fiskehelse

Tryggere for røkterne

Tåler utsatte lokaliteter

Midgard® System er et resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre totalløsninger innenfor merdteknologi; flytekrage, bunnring og not. I utviklingen av konseptet samarbeidet vi tett med Lerøy, MOWI og Salmar. Vi utførte omfattende modellforsøk i HAVLABORATORIET til Marintek (Sintef Ocean), i tillegg til flere fullskala tester på ulike eksponerte lokaliteter.

Midgardsystemet gir et stabilt og forutsigbart notvolum selv under sterke strømforhold. Den sylindriske formen gjør at fisken kan gå dypere i noten uten at antall kg fisk per kubikkmeter vann øker, noe som er en stor fordel dersom man ønsker å røkte fisken under lusebeltet.

notdesign midgardnot

Her hos oss valgte vi å satse på et komplett Midgard-system fra ScaleAQ, og det har vi ikke angret på. Vi har fått god hjelp fra første dag. Umiddelbare – og gode – svar på alle henvendelser. Og så vil jeg gjerne berømme brukerhåndbøkene deres når jeg har sjansen. De er svært lettforståelige og derfor enkle å bruke.

Kristian Sand

Mowi Valøyan

Bilder

Nedlastninger