Merd, not og forankringNøterNotdesign

Notdesign

Nota er en viktig del av helheten og bør være best mulig tilpasset resten av anlegget. Samtidig vet vi at premisser og preferanser varierer, og at ikke alle er ute etter et komplett anlegg. Eller trenger de dyreste og mest solide alternativene. Det betyr ikke at vi renonserer på kvalitet og krav, men at vi anbefaler design og materialer ut fra premissene som gjelder i hvert enkelt tilfelle.​

Produktdetaljer

Spissnot

Spaghettinot

Sylindernot

Firkantnot

Kombinot

Sylindernot med enkeltlodd (klumplodd)

Notposer til stålmerder

Alle våre nøter er sertifiserte i henhold til NS9415.

Notdesign norsk

Bilder

Nedlastninger

Notbrosjyre

Last ned