Analyser

De beste løsningene for forankring, nøter og flytekrager finner vi gjennom avanserte lokalitetsspesifikke analyser og vurderinger.
Marine engineering

Produktdetaljer

Lokalitetsspesifikke analyser og vurderinger

Moderne analyseverktøy

Simulering og modellering

Sluttvurdering

ScaleAQ har høyt kvalifiserte medarbeidere, og de mest moderne analyseverktøyene som finnes innen dimensjonering av forankring.

Vi kombinerer dine erfaringer med avansert lokalitetsklassifisering. Dataprogrammene gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og forankringssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm og bølgedata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og merder blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginene som kreves i standarden NS9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som forankringssystemet består av.

Som en ekstra sikkerhet gjennomfører vi en sluttvurdering av det ferdig utlagte forankringssystemet. Vi analyserer din informasjon og foretar en analyse, før du får den endelige rapporten.

Bilder

Nedlastninger

Relaterte produkter