Lars Andreas Larsen tilbake til ScaleAQ – i nyopprettet stilling som Teknisk Produktsjef merd

ScaleAQ ønsker Lars Andreas Larsen velkommen tilbake i en nyopprettet stilling som Teknisk Produktsjef Merd. Lars Andreas vil ha sitt kontorsted i Haugesund og rapportere direkte til Teknisk Direktør, Martin Søreide.

– Vi er veldig fornøyde med å få Lars Andreas tilbake på laget, sier Martin Søreide, Teknisk Direktør i ScaleAQ. – Hans erfaring og kompetanse vil være veldig viktig for oss i tiden fremover.

Lars Andreas har en utdannelse som Marin Ingeniør og har en solid bakgrunn innen havbruksbransjen med inngående teknisk kompetanse. Som nyutdannet startet han hos ScaleAQ (tidligere Aqualine) hvor han jobbet i Marine Engineering, spesifikt med forankringsanalyser. Han kommer nå fra en ledende stilling innen teknologi i havbruksbransjen.

– Jeg er utrolig fornøyd med å være tilbake i det sterke fagmiljøet her i ScaleAQ, sier Larsen. – Dette er et spennende selskap med store muligheter for vekst og innovasjon. Jeg ser virkelig frem til å samarbeide tett med kundene våre og bidra til å videreføre den positive utviklingen som selskapet har hatt de siste årene. Min målsetting er å bruke min erfaring og kompetanse til å styrke ScaleAQs videre vekst og levere gode løsninger for havbruksbransjen.

ScaleAQ har gjennom mange år hatt en sterk utvikling i omfang, leveranser og nye løsninger til havbruksbransjen. Med de nye kravene i NYTEK23 og den nye standarden NS9415:2021, blir fokuset på helhetlige løsninger og konsepter svært viktig for vårt videre arbeid og utvikling.

Våre fleksible merdkonstruksjoner er fortsatt ledende innen havbruk på sjø. Med mer eksponerte lokaliteter og nye produksjonsformer, vil ScaleAQ nå ytterligere forsterke sin posisjon når det gjelder rådgivning og prosjektering i henhold til gjeldende krav og retningslinjer.

Lars Andreas vil ha ansvaret for prosjektering og utvikling innen fleksible sjøbaserte merdkonstruksjoner, hvor samspillet mellom de ulike hovedkomponentene og ekstrautstyr blir sentralt i tiden som kommer. Vi ser frem til å dra nytte av hans kompetanse og erfaring for å styrke vår posisjon ytterligere.

Martin Søreide, Teknisk Direktør

Lars Andreas Larsen, Teknisk Produktsjef Merd