ScaleAQ forsterker satsingen på kvalitet og dokumentasjon med ny ansettelse

ScaleAQ tar samvirke og dokumentasjon på alvor, og ansetter Geir Håvard Espnes i nyopprettet stilling som Technical Compliance Manager

Geir Håvard Espnes kommer til ScaleAQ fra stillingen som teknisk sjef i Åkerblå/DNV. Han bringer med seg solid teknisk kompetanse, uvurderlig kunnskap og erfaring med kravene til dokumentasjon for alle komponenter i havbruksnæringen, samt 15 års bransjeerfaring med arbeid innenfor NYTEK og NS9415. Kvalitetsledelse og produkt- og tjenesteutvikling har vært sentrale arbeidsoppgaver.

I den nyopprettede stillingen som Technical Compliance Manager i ScaleAQ, skal Espnes bidra til å øke kvaliteten på leveransene med fokus på dokumentasjon i form av brukermanualer og sertifikater. Han vil sørge for at kundene mottar korrekt dokumentasjon til riktig tid og sikre at all dokumentasjon fra ScaleAQ er i henhold til gjeldende standarder, lovverk og interne prosedyrer på tvers av produktsegmentene flytekrage, not og forankring.

En viktig del av Espnes’ arbeid vil være å kvalitetssikre samvirke mellom hovedkomponenter og ekstrautstyr, samt tilrettelegge for at ScaleAQ møter den økende kompleksiteten i forbindelse med nye produksjonssystemer.

Geir Håvard vil ha arbeidssted på Frøya og vil inngå i teamet på forankring, ledet av Håkon Tønne, Product Manager Mooring ScaleAQ.

Prosjekteringen av forankringssystemet til et havbruksanlegg setter premissene for alle hovedkomponenter og er derfor viktig for tidlig å avdekke utfordringer som kan være knyttet til samvirke mellom hovedkomponenter. Ved ansettelsen av Geir Håvard Espnes styrker ScaleAQ sitt fokus ytterligere på å sikre et robust design.

ScaleAQ ser også en økende andel Turnkey-leveranser, hvor det stilles krav til samvirke mellom hovedkomponenter og utvikling av nye, robuste løsninger som sikrer best mulig fiskevelferd og maksimal oppetid. Stillingen som Technical Compliance Manager vil være sentral i prosjektledelse ved slike leveranser og utviklingsprosjekter.

Bilde: Geir Håvard Espnes og Håkon Tønne

Håkon Tønne,  Product Manager Mooring