Første utsett av fisk i Subsea System

Mandag 27. mai 2024 ble en viktig merkedag i utviklingen av vårt Subsea System. For første gang ble det satt inn fisk i noten, og noten ble senket.

Overvåkningskameraene i merden bekrefter at fisken har tilpasset seg sitt nye miljø på en utmerket måte, finner veien til luftkuppelen og viser god appetitt.

Krystallklare bilder fra vårt nyeste kamera, Orbit FHD, markedets mest lyssensitive fôringskamera. På grunn av den dynamiske båndbredden bruker det i snitt halvparten så mye båndbredde som tidligere kamera ved normalbruk, til tross for høyere oppløsning. Ny sensorikk med kalibreringsfri dybdesensor, og mulighet for oksygen- og salinitetsensor.

Å nå denne milepælen i Subsea-prosjektet er en fantastisk prestasjon, og det er resultatet av et enormt lagarbeid og den brede tverrfaglige fagkunnskapen i ScaleAQ

Historien med Subsea startet tilbake i 2015 for ScaleAQ ifm utlysning av utviklingstillatelser. Løsningene som i dag er satt i drift er med mange likhetstrekk fra løsningen som ble presentert den gangen. Siden den tid har vi utført grundige analyser, testing i marintanken, testing i sjø uten fisk, og til slutt testing med fisk

De fleste av komponentene i Subsea-systemet er eksisterende ScaleAQ-produkter som har vært utviklet og testet over lang tid, noe som gir ekstra trygghet til systemet.

Kundens tilbakemeldinger er svært positive, og de har stor tro på løsningen. Dette reflekteres i deres beslutning om å øke antall fisk i det nedsenkede anlegget sammenlignet med andre merder, med nesten 200 000 fisk satt inn.

Samarbeid og implementering

Samarbeid med kunder er alltid avgjørende for alle våre utviklingsprosjekt har vært avgjørende for utviklingen av vårt Subsea System. Vi er takknemlige for den tilliten kundene har vist oss. Vi forplikter oss til å jobbe tett med kundene gjennom hele prosessen og etter oppstart, for å sikre en positiv opplevelse og fremme felles læring i driften.

Dypvannsdrift er en kompleks driftsform som fortsatt er under stor utvikling. ScaleAQ har posisjonert seg som en totalleverandør av teknologi, utstyr og tjenester som ivaretar et helhetlig konsept for dypvannsdrift.

ScaleAQ har et betydelig og økende antall enheter på vei ut i markedet, med et ufravikelig fokus på sikkerhet, lønnsomhet og bærekraftig drift.