Vår integrerte årsrapport for 2023 er nå publisert

2023 har vært et spennende år for oss, og vi er stolte av å kunne presentere den integrerte årsrapporten for 2023. Årets rapport viser hvordan vi har oppnådd rekordhøye inntekter og god inntjening, takket være strategiske investeringer i vekstkapasitet de siste årene.

Vi har klart å navigere gjennom utfordringer knyttet til innføring av grunnrenteskatt, og gjennomførte et vellykket oppkjøp av Maskon, en global leder innen helautomatiske vaksinasjonsmaskiner.  I tillegg har vi lansert to nye konsepter, Vortex® og ScaleAQ Subsea System, som er utviklet og testet for å sikre videre vekst i næringen. Vi har også startet SirkAQ, et grønt plattformprosjekt rettet mot å etablere en sirkulær verdikjede for produkter laget av plast.

«Jeg er stolt av at vi i 2023 leverte rekordhøye inntekter og resultat. Inntektene endte på 3,4 milliarder kroner og justert EBITDA på 295 millioner kroner, drevet av god ytelse på tvers av konsernet. 2023 var preget av forslaget til og implementeringen av grunnrenteskatt i Norge, noe som skapte usikkerhet, distraksjon og reduksjon av investeringer i oppdrettsnæringen. Takket være alle våre 900 dedikerte, talentfulle og hardtarbeidende ansatte, klarte vi å manøvrere oss gjennom de tøffe tidene».

Svein Vestermo, Interim CEO

Innen bærekraft har vi gjort betydelige fremskritt i 2023. Vi har startet vesentlighetsvurderinger for alle divisjoner i tråd med EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD/ESRS) og vurdert klimarisiko for alle regioner. Vi har også implementert programvare for økt sosial kontroll og overvåking av strategiske leverandører, både i samsvar med og utover Åpenhetslovens krav.

Videre har vi utarbeidet klimaregnskap for ScaleAQ Group og etablert nettverk av bærekraftsambassadører nasjonalt og internasjonalt. Vi lanserte ScaleAQ Circular og publiserte miljødokumentasjon for to produkter, samt utviklet et biologisk dokumentasjonsprogram.

«I ScaleAQ bidrar vi aktivt til å bygge en bærekraftig havbruksindustri for fremtiden. Våre løsninger, teknologi, produkter og tjenester er utformet for å beskytte økosystemer, forbedre dyrevelferd, redusere skadelige klima- og miljøpåvirkninger, og prioritere helsen og sikkerheten til ansatte i havbruksindustrien».

Hanne Digre, Chief Sustainability Officer

ScaleAQs HMS-foruminitiativ har vokst under ledelse av Sjømat Norge og NCE Aquatech-klyngen. Vi har også deltatt aktivt i flere forskningsprogrammer og lansert vår egen ESG-podcast for å dele innsikt i vårt arbeid med miljø, samfunnsansvar og styring.

Vi er fast bestemt på å opprettholde farten i det grønne skiftet fremover. Med verdens beste kompetanse, vil vi fortsette å beholde våre ansatte, lokale arbeidsplasser og vår internasjonale lederposisjon innen utvikling av morgendagens teknologi for en enda mer bærekraftig akvakultur.