Ta kontroll over luseproblemet med ScaleAQ Subsea System

Nedsenket teknologi tilpasset eksponerte og dype lokaliteter.

Lakselus utgjør en av de største utfordringene for havbruksnæringen, da det kan skape store tap i produksjonen og ha en negativ innvirkning på fiskevelferden og miljøet. Som verdens største utstyrsleverandør innen havbruk, føler vi i ScaleAQ et stort ansvar for å bidra til å løse denne utfordringen og drive frem en bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Vår visjon er å tilby bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som kan optimalisere oppdrettsproduksjonen og samtidig ivareta fiskevelferden og miljøet.

Utviklingen av og ideen bak ScaleAQ Subsea System startet allerede i 2016, da vi søkte utviklingskonsesjoner for nedsenket drift med fleksibel merd teknologi. Vi var med det den første kommersielle aktør med tanker om denne driftsmåten og teknologien for å kunne møte utfordringene med lus og andre forhold.

Etter omfattende utviklingsarbeid og grundige modelltester hos Sintef Ocean (Marintek), er vi nå snart klare til å sette teknologien vår i bruk på lokaliteter. Vi har skapt et helhetlig merdkonsept for nedsenket drift som tar ansvar for det totale systemet og sørger for riktig samspill og samvirke mellom hovedkomponenter og ekstrautstyr. Vi har også tatt hensyn til de oppdaterte kravene i NYTEK23 og NS9415:2021 for å sikre risikostyring og kontroll på integritet for havbrukskonstruksjoner.

Konseptbeskrivelse​

  • 157 meter Midgard ring​
  • Notpose med totalt 44 000 m3 ​
  • Luftkuppel inkludert i nottaket​
  • Eksponert miljø​, Hs 6m og strøm på 1,2 m/s
  • Bruker ScaleAQ sitt nye dødfisksystem ​
  • Kamera for overvåkning og utvidet bruk av LED lys​
  • Vannfôring levert av ScaleAQ​

Kontakt oss i dag for å lære mer om ScaleAQ Subsea System og hvordan vi kan hjelpe deg med å ta din havbruksproduksjon til neste nivå!