Vi rigger seg for videre vekst og operasjonell profesjonalisering

Seabased og Software blir nye divisjoner og får nye ledere. Audun Fjeldvær trer inn i rollen som CEO for den sjøbaserte virksomheten av konsernet og Jon Arild Tørresdal trer inn som CEO for ScaleAQ Software.

Den 13. februar i år godkjente Konkurransetilsynet ScaleAQ sitt oppkjøp av Maskon. Med dette oppkjøpet er plattformen til ScaleAQ Group ytterligere utvidet. I kjølvannet av oppkjøpet gjør ScaleAQ strukturelle grep som skal legge til rette for videre vekst. De strukturelle grepene innebærer en sterkere rendyrking av de ulike forretningsområdene med egne dedikerte divisjoner. Software og Seabased blir nye divisjoner og får nye ledere. Audun Fjeldvær trer inn i rollen som CEO for den sjøbaserte virksomheten av konsernet og Jon Arild Tørresdal trer inn som CEO for ScaleAQ Software.

Ledelsen til ScaleAQ Group består av CEO Geir Myklebust, CFO Svein Vestermo, CSO Hanne Digre, CCO & Strategy Nina Olufsen, og HR- og kommunikasjonsdirektør Lucie Katrine Eidem. I tillegg sitter konsernets divisjonsledere i den utvidede ledergruppen.

Finans, HMS, HR, kommunikasjon, forretningsutvikling, bærekraft og innovasjon er funksjoner som ligger i ScaleAQ Group som skal supportere selskapets fem divisjoner. De fem ulike divisjonene får da et spisset fokus på sine marked og sine kunder, med profesjonalisert support på fellestjenester fra ScaleAQ Group.

– Vi har en kompetent og bred kompetanse i lederteamet til ScaleAQ Group. Med en overvekt av kvinner i vår konsernledelse vil jeg også si at vi har et unikt konkurransefortrinn i vår bransje, kommenterer CEO Geir Myklebust.

ScaleAQ Group består nå av følgende fem forretningsområder:

Med denne restruktureringen er vi rigget for å skape utvikling og bærekraftig innovasjon i den internasjonale havbruksnæringen. Vi har dedikerte og profesjonaliserte forretningsområder som alle jobber målrettet med å sette kunden, kundens behov og kontinuerlig forbedring i fokus. Med våre fem divisjoner er ScaleAQ Group blitt en profesjonalisert og helhetlig verdikjede som skal supportere næringen med løsninger for fremtidens bærekraftige havbruk, sier Myklebust.

ScaleAQ Seabased
Den sjøbaserte virksomheten i ScaleAQ består av 650 ansatte og vil ledes av Audun Fjeldvær. Audun kommer fra rollen som CTO i ScaleAQ og har ti års erfaring fra både Aqualine og ScaleAQ, i tillegg har han arbeidserfaring fra oppdrett til havs. I den sjøbaserte virksomheten til ScaleAQ finner vi produkter og tjenester som dekker totaliteten inn mot sjøbasert oppdrettsvirksomhet.

– I over 40 år har vi levert flåter, merder, fortøyning, sentralfôringsanlegg, kameraer og en lang rekke andre større og mindre produkter til fiskeoppdrettere over hele verden”, sier Audun Fjeldvær.

ScaleAQ har en unik produktportefølje som er designet for å fungere sammen og er testet under de tøffeste forhold. ScaleAQ har også vært sentrale i å utforme bransjestandarder innen sine produktsegment.

– Jeg ser veldig frem til å gå inn i rollen som CEO i den sjøbaserte virksomheten av ScaleAQ. Mitt mål er å jobbe hardt for å sikre at vi i samspill med våre kunder, bidrar godt til videre vekst og ytterligere modernisering og digitalisering av akvakultur som industri. Sjøbasert akvakultur er en høyteknologisk virksomhet og med et lag bestående av de beste kollegaene en leder kan ønske seg, skal vi fortsette å bidra med kompetanse, bærekraftig omstilling, høy kvalitet og innovativ teknologi, sier Audun Fjeldvær.

– Ved å overlate ledelsen av vår sjøbaserte virksomhet til Audun Fjeldvær setter vi søkelys på nærhet til kunder og produktet, samtidig som vi sikrer et dedikert fokus på videreutvikling av nye innovative løsninger for fremtidens bærekraftige oppdrettsnæring, sier Geir Myklebust.

ScaleAQ Software
Den digitale virksomheten settes opp i en egen divisjon.  ScaleAQ Software skal rendyrke sine leveranser mot et enda større marked. Divisjon Software vil ledes av Jon Arild Tørresdal som kommer internt fra stillingen som Head of Software Development i ScaleAQ. Med dette grepet vil vi forsterke vår satsing på digitale løsninger skreddersydd for våre kunder i oppdrettsnæringen og innen havbruk.

– Med programvareutvikling i eget selskap får vi korte beslutningsveier, som styrker vår evne til å agere på konkrete kundebehov med gode smidige løsninger. Vi vil fortsatt ha tett tilknytning og integrasjon med annet ScaleAQ utstyr og ser frem til å utvikle både eksisterende og nye tjenester, i en bransje med stadig økende digitale ambisjoner, sier Jon Arild Tørresdal.

– Med denne omorganiseringen sikrer vi enda mer fokus og tett oppfølging mot våre kunder og partnere innen hvert område, kontinuerlig utvikle nye produkter for å løfte næringen til å bli enda mer bærekraftig, samtidig som vi blir en enda sterkere total partner for integrerte løsninger for hele verdikjeden, sier Myklebust.

Maskon
Maskon fortsetter som før under ledelse av Jon Anders Leikvoll. Stjørdalsbaserte Maskon er med sine 30 ansatte en global markedsleder innen helautomatiske vaksinemaskiner. Selskapet solgte sin første rognsorteringsmaskin i 2006, og sin første automatiske vaksineringsmaskin til Salmar i 2011.

Maskon omsatte i 2021 for 115 millioner kroner og er en norsk teknologi- og kompetansebedrift som komplementerer og utvider verdikjeden til ScaleAQ.

Chile
Fortsetter med CEO Carlos Arenas i førersetet. Chile representerer et stort marked, og synergier på både bærekraft og produktutvikling på tvers av landegrenser vil styrkes med ny organisering.

Moen Marin
Moen Marin er allerede organisert i en selvstendig divisjon med sine 40 ansatte, og vil fortsette med Terje Andreassen som leder. Moen Marin er verdens største leverandør av arbeidsfartøy til havbruksindustrien og de har klare ambisjoner om å fortsette å bruke denne posisjonen til å vise vei innenfor bærekraftig utvikling av næringen. Moen Marin leverer hovedsakelig hybridfartøy og utvikler nå næringens første hydrogendrevne arbeidsbåt i samarbeid med SalMar og Moen Gruppen.

ScaleAQ Group, bestående av ScaleAQ Seabased, ScaleAQ Software, ScaleAQ Chile, Moen Marin og Maskon, er et internasjonalt ledende leverandør av innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Konsernet skal skape fremtidens bærekraftige akvakultur ved å bidra til vekst i næringen, optimalisere produksjonsmetoder og oppgradere industrien.

ScaleAQ Group har 900 ansatte fordelt på lokasjoner i Norge, Skottland, Island, Canada, Tasmania, Chile, Polen og Vietnam. Ledelsen til ScaleAQ Group består av CEO Geir Myklebust, CFO Svein Vestermo, CSO Hanne Digre, CCO & Strategy Nina Olufsen, og HR- og kommunikasjonsdirektør Lucie Katrine Eidem.

Audun Sivertsen Fjeldvær, CEO ScaleAQ Seabased

Jon Arild Tørresdal, CEO ScaleAQ Software