Vortex®: Permanent tiltak mot lakselus

Ved å trekke store mengder friskt vann fra dypet og inn i merden sikrer du at laksen får tilgang til kaldt og oksygenrikt vann, samtidig som luselarvene holdes unna av fysiske barrierer. Vortex® fra ScaleAQ verner fisken og gir den et bedre levemiljø.

Permanent tiltak mot lakselus

Norske oppdrettere greier i dag stort sett å overholde lusegrensene, ved hjelp av gjentatte behandlingsoperasjoner. Den høye belastningen slike operasjoner har på fisken gir imidlertid redusert biologisk prestasjon og produksjon.¹

Slik er det ikke med Vortex®.

Hva er Vortex®?

Vortex® er et semilukket oppdrettssystem. Lakselusen trives best i de øverste vannlagene, og derfor har man en duk i toppen av noten som stopper lusa fra å komme inn i merden. For å få inn nok friskt vann, pumper Vortex® friskt og lusefritt vann opp fra dypet under merden.

Bilde av Torstein Kristensen

Torstein Kristensen, Head of Biology i ScaleAQ

«ScaleAQs ambisjon er å tilby et system som gir fisken mulighet til å vokse raskt, samtidig som fiskehelse, økonomi og bærekraft ivaretas. Vi forventer at Vortex® vil begrense lusesmitte betydelig, og dermed bedre biologi og velferd».

Bedre vannkvalitet

Det kalde vannet som pumpes inn bidrar også til en sirkulær strøm av vann inne i merden. Vortex® sikrer dermed bedre oksygenforhold og samtidig bedre strømningsforhold. Systemet lar også oppdretter aktivt regulere strømningshastigheten til ideelle nivåer, som fisken trives og vokser godt i.

Lavere temperaturvariasjoner

I tillegg bidrar vannet som hentes opp fra dypet til å unngå både høye sommertemperaturer og de laveste vintertemperaturene.