ScaleAQ går for karbonfri sjøtransport

I samarbeid med transportøren Kuehne+Nagel tar vi nå et stort steg i retning målet vårt om en karbonfri forsyningskjede. Vi blir med dette initiativet først i Norge med storskala og sporbar satsing på biodrivstoff-støttet forsyningskjede for sjøfrakt.

Tiltakene vi gjør i samarbeid med Kuehne+Nagel fjerner eller kompenserer CO2-utslippene fra hele vår sjøbaserte forsyningskjede. Sammen med Kuehne+Nagel vil vi i 2023:

  • redusere våre utslipp av CO2 med 960 tonn WTW.
  • bli først i Norge med en biodrivstoff-støttet forsyningskjede for sjøfrakt av utstyr til havbruksnæringen.
  • transportere 1000 kontainere med neste generasjon biodrivstoff.

— Vi samarbeider med Kuehne+Nagel om å skape en karbonfri forsyningskjede for oss og våre kunder, sier Hanne Digre, bærekraftsdirektør i ScaleAQ.

— Som logistikkpartner for ScaleAQ er Kuehne+Nagel beæret over å bidra til vår felles ambisjon om en bærekraftig fremtid, noe som er en hovedprioritet i vårt Roadmap for 2026, sier Arne Faaberg, Direktør i Kuehne+Nagel Norge.

Umiddelbar reduksjon av klimagassutslipp

Ordningen muliggjør utslippsfri transport for leverandører som ellers ikke har mulighet til å redusere sine utslipp – eksempelvis fordi det ikke går fossilfrie skip langs deres handelsruter.

ScaleAQ sine utslipp reduseres med umiddelbar effekt ved at:

  1. CO2-utslippene fra våre forsendelser beregnes i detalj.
  2. Kuehne+Nagel kjøper biodrivstoff tilsvarende det som trengs for å kompensere våre utslipp.
  3. Biodrivstoffet benyttes på containerskip – uten at det betyr at vår last nødvendigvis er ombord.
  4. Biodrivstoff-forbruket tilskrives vår last, og vi mottar dokumentasjon som bekrefter reduksjonen i klimagassutslipp.

Ordningen er selvsagt fullt sporbar, som kommer ScaleAQ sine kunder til gode.

Hanne Digre, Bærekraftsdirektør

Bilde: Fra venstre Truls Øksnevad, Logistics Engineer ScaleAQ, Lisbeth Krogen Jensen, Sales Executive Kuehne+Nagel, Ståle Sæther, Chief Operations Officer ScaleAQ, Hanne Digre, Chief Sustainability Office ScaleAQ og Arne Faaberg, direktør i Kuehne+Nagel Norge

Umiddelbare fradrag på bunnlinja i klimaregnskapet

Mange selskaper i havbruksnæringa har satt konkrete mål om å kutte egne klimagassutslipp. For dem vil ordningen med utslippskompensert transport være et velkomment tilskudd i klimaregnskapet.

Helt konkret kommer reduksjonen til syne i miljødokumentasjonen for produktene som handles fra ScaleAQ, som nå får et lavere avtrykk enn tidligere. Nå i første omgang gjelder dette flytekrager, nøter og fortøyningsutstyr

Dette er tall ScaleAQ-kunder snart kan legge inn i egne klimaregnskaper umiddelbart, med tilhørende fradrag på bunnlinja.

— Vi ønsker å gjøre så mye vi kan, med umiddelbar virkning. Samtidig anerkjenner vi at vi ikke er i mål. Vi holder frem med å levere nødvendige produkter og løsninger til produksjonen av en av verdens mest bærekraftige proteinkilder, samtidig som arbeidet med å finne nye og enda bedre måter å kutte utslippene fra vår drift på fortsetter, lover Digre.

Neste generasjon biodrivstoff

Lasten til ScaleAQ vil fraktes eller kompenseres med neste generasjon biodrivstoff (andre- og tredje-generasjon). Første generasjon biodrivstoff var lenge en omdiskutert energiform – mye fordi drivstoffet ble produsert på matjord og av matvarer slik som sukker, mais og vegetabilsk olje.

Dagens biodrivstoff produseres av avfallsråstoffer uten annen nytteverdi, slik som spilloljer, fett og alger, kommunalt fast avfall og celluloseholdig biomasse.