Fremtidens havbruksnæring er sirkulær

Det skal Grønn Plattformprosjektet SirkAQ bidra til! SirkAQ skal fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk.

Dette skal gjøres gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materiale i nye produkter. ​Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030».

Første samling

Sist uke inviterte ScaleAQ alle partnere, SinkabergHansen, Norner, Hallingplast, Oceanize, Oslo Metropolitan University, Future Materials og Sintef til Kick-off på Hitra og Frøya.

I løpet av 2 dager på Hitra og Frøya fikk vi kick-startet prosjektet «Sirkulære løsninger for havbruksnæringen». 25 interesserte aktører fra de 8 partnerbedriftene deltok hvor man fikk ny kunnskap og god innsikt i ScaleAQ sin produksjon innen fortøyning, not og merd-produksjon.

Dag 1 – Hitra

Samlingen startet på ScaleAQ sin notstasjon på Hitra hvor vi fikk en god og innsiktsfull omvisning av Frode Larsen, Site Manager og Bent Einar Nordvik, Leder vaskesonen, på hvordan nøter behandles, repareres og gjenbrukes. Det ble her mange gode diskusjoner.

Dag 2 – Frøya

Dag 2 brukte vi på Nordhamarvik hvor ScaleAQ sin produksjon av flytekrager og fortøyning foregår. Her delte Faruk Yaylaci, Production Manager, og Audun Sivertsen Fjeldvær, CTO, av sin erfaring og innsikt om produksjon av oppdrettsteknologi.

Resten av samlingen ble benyttet til gjennomgang og diskusjoner om arbeidet i prosjektet. Det ble to travle og spennende dager for hele konsortiet. Vi gleder oss til å komme godt i gang med prosjektet.

Vi har opprettet en egen side for prosjektet. Besøk den gjerne og meld deg på nyhetsbrev for å få oppdateringer om prosjektet.