Morten Kristoffer Nordstad blir ny styreleder i Maskon AS

15. februar godkjente Konkurransetilsynet ScaleAQ sitt oppkjøp av Maskon, som videreføres som et selvstendig selskap i ScaleAQ. Videreføringen lar Maskon opprettholde sitt gode driv på innovasjon og produktutvikling, samtidig som de får fordelene ved å være en del av et større kompetansemiljø.

For ScaleAQ er dette et strategisk viktig oppkjøp.

— Oppkjøpet styrker vår posisjon som totalleverandør innen kritisk infrastruktur for oppdrettsnæringen. Vi vil nå være representert med fremtidens teknologi i hele verdikjeden, fra rogn til slakt, sier CEO Geir Myklebust i ScaleAQ.

Å bli en del av ScaleAQ vil styrke Maskons tilstedeværelse i mange land og bidra til vekst og utvikling. Våre digitale løsninger vil komplettere ScaleAQ sine avanserte systemer innen datafangst og driftsinformasjon til kunden, sier Morten Kristoffer Nordstad, påtroppende styreleder i Maskon AS.

Ny styreleder i Maskon AS

Morten Kristoffer Nordstad blir ny styreleder i Maskon AS. Nordstad har hatt flere lederjobber innen vaksinebransjen, først som produksjonsdirektør for vaksiner til fisk og fra 2004 til 2021 som adm.dir. for vaksineselskapet Pharmaq AS.

Denne kompetansen kommer godt med når han trer inn som ny styreleder for stjørdalsbaserte Maskon. Selskapet (etab. 1991) er en global markedsleder innen helautomatiske vaksinemaskiner for fisk. Selskapet solgte sin første rognsorteringsmaskin i 2006, og sin første automatiske vaksineringsmaskin til Salmar i 2011.

Nordstad, som liker å jobbe med selskaper med høye ambisjoner, både i Norge og internasjonalt, slik som Maskon, var ikke i tvil om å takke ja til rollen som ny styreleder i selskapet.

Strategisk viktig oppkjøp

Ifølge Nordstad ligger Norsk oppdrettsnæring langt framme i å benytte avansert teknologi til vaksinering av fisk. Han mener Maskon, som er en markedsleder innenfor vaksinasjonsmaskiner i Norge, har stort potensiale i mange andre oppdrettsland.

Maskon har også flere andre spennende teknologiprosjekter for oppdrettsnæringen på gang, som skal lanseres i markedet de kommende årene. Sammen har ScaleAQ og Maskon ambisjoner om å bevare den norske ledertrøya innen den globale leverandørindustrien til oppdrettsnæringen.

For ScaleAQ er dette et strategisk viktig oppkjøp som forener et mangfoldig og solid kompetansemiljø innen havbruksnæringens leverandørindustri.

Morten Kristoffer Nordstad blir ny styreleder i Maskon AS. Han tar med seg mer enn 25 års erfaring fra biofarmasøytisk industri, blant andre fra Pharmaq AS.

Om Maskon AS

Maskon (etab. 1991) er en global markedsleder innen produksjon og salg av helautomatiske vaksinemaskiner for fisk. Selskapet solgte sin første rognsorteringsmaskin i 2006 og sin første automatiske vaksineringsmaskin til SalMar i 2011.

Maskon, en norsk spesialbedrift som komplementerer og utvider verdikjeden i ScaleAQ, omsatte i 2021 for 115 millioner kroner. Sammen med Scale AQ sin globale tilstedeværelse på marked, service og produksjon skal nå enda flere få oppleve fordelene med denne teknologien.

Om ScaleAQ

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk som leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. ScaleAQ har 900 ansatte fordelt på lokasjoner langs kysten i Norge, Skottland, Island, Canada, Tasmania, Chile, Polen og Vietnam.

Sammen med Moen Marin og Maskon skal ScaleAQ-konsernet skape fremtidens bærekraftige akvakultur ved å bidra til vekst, optimalisere og oppgradere industrien.