Vi vokser, satser videre og utvider vår verdikjede

ScaleAQ kjøper Skala Maskon AS

ScaleAQ har signert en avtale om å overta eierskapet i den globale markedslederen Skala Maskon AS. Med dette strategiske oppkjøpet utvider vi vår verdikjede.

I ScaleAQ satser vi videre og utvider vår plattform, for å være en totalleverandør til og en partner for fremtidens oppdrettsnæring. ScaleAQ og teamet som har bygget opp Maskon arbeider etter liknende drivere omkring bærekraft og innovasjon. Vi ser store muligheter i å kunne bygge videre på Maskon-teamet og deres utmerkede arbeid.

«Dette er et strategisk og viktig oppkjøp som forener et mangfoldig og solid kompetansemiljø innen havbruksnæringens leverandørindustri. Dette vil styrke vår posisjon som totalleverandør innen kritisk infrastruktur for oppdrettsnæringen. Vi vil nå være representert med fremtidens teknologi i hele verdikjeden fra rogn til slakt»

Geir Myklebust, CEO i ScaleAQ

En norsk spesialist innen helautomatisk vaksinering

Maskon (etab. 1991) er en global markedsleder innen produksjon og salg av helautomatiske vaksinemaskiner for fisk. Selskapet solgte sin første rognsorteringsmaskin i 2006 og sin første automatiske vaksineringsmaskin til SalMar i 2011.

Maskon, en norsk spesialbedrift som komplementerer og utvider verdikjeden vår i ScaleAQ, omsatte i 2021 for 115 millioner kroner. Maskon har frem til oppkjøpet vært en del av Skala-konsernet, som eies av Nortura og Tine.

Kompetent organisasjon med lang fartstid

Maskon har 36 ansatte med tung kompetanse innen engineering og automatisering. Organisasjonen er svært erfaren og kompetent, med lang fartstid som leverandør til havbruksnæringa. Dette blir et sterkt supplement til de eksisterende satsingsområdene våre i ScaleAQ innen teknologi og infrastruktur til sjøbasert oppdrett, flåter, hybride fartøy og digitale løsninger til den globale havbruksnæringen.

Maskon blir videreført som et selvstendig selskap i ScaleAQ. Det gjør at de kan opprettholde sitt gode arbeid på innovasjon og produktutvikling, samtidig som de får tilgang til alle fordelene ved å være en del av en global totalleverandør til havbruksnæringen.

Jon Anders Leikvoll, daglig leder i Maskon, ser frem til å bli en del av ScaleAQ og ta del i vår brede, ambisiøse og bærekraftige tilnærming til leveranser til den globale oppdrettsnæringen.

«Vi ser frem til å bli en del av et større internasjonalt ledende teknologi- og industriselskap som leverer innovasjon, teknologi og utstyr til havbrukskunder langs hele kysten i Norge og globalt.»

CEO Maskon Jon Anders Leikvoll

Teknologi og løsninger oppdrettsnæringa er avhengig av

Maskon er en global markedsleder innen en attraktiv nisje, med nøkkelteknologi og løsninger som alle oppdrettere er avhengig av. Oppkjøpet er i tråd med vår satsning om å bli en global markedsleder på oppdrettsteknologi og komplementerer vår eksisterende verdikjede: «Fra rogn til slakt – levende fisk».

Med Maskon som en del av vårt team får vi en unik representasjon gjennom hele verdikjeden.

Forslaget om ny grunnrenteskatt har skapt usikkerhet i det norske markedet, men oppdrettsnæringen har et stort internasjonalt nedslagsfelt og en forventet internasjonal vekst. ScaleAQ ser på denne investeringen som en strategisk satsing som rigger oss for videre vekst.

Samarbeid og fordeler

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med nye kollegaer, og har en lang liste med samarbeidsområder vi ser frem til å dra nytte av sammen:

  • global tilstedeværelse i alle lakseregioner
  • servicenettverk
  • kompetanseoverføring
  • nært og tett forhold til kunder
  • salg og markedsføring

Oppkjøpet får ingen konsekvenser for vårt eksisterende driftsbudsjett i ScaleAQ eller for våre etablerte satsingsområder. Maskon blir videreført som et selvstendig selskap i ScaleAQ, fortsetter med sin eksisterende ledelse og blir værende i sine lokaler på Stjørdal, Norge.

Geir Myklebust, CEO i ScaleAQ

CEO Maskon Jon Anders Leikvoll