Vi har fått støtte til SirkAQ fra Grønn Plattform

Et løft for den grønne omstillingen i havbruket

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. 11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 621 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform, for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet

Bilde; Hanne Digre 

Grønn plattform skal gi insentiv for å samle næringsliv, næringsrettet forskning og forskningsaktører slik at de i fellesskap kan realisere ambisiøse omstillingsprosjekter, fra helt grunnleggende forskning, til løsninger som er klare for markedet.
Innretningen er i tråd med EUs Green Deal og vil gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.
ScaleAQ leder konsortiet SirkAQ som har fått kr 69 700 000 i støtte for å jobbe frem sirkulære løsninger for havbruksnæringen. SirkAQ består av de syv partnerne ScaleAQ, Oceanize, Hallingplast, SinkabergHansen, Oslo Met, Norner Research og Sintef Ocean. I tillegg er katapultsenteret Future Materials en del av konsortiet. Dette danner et faglig bredt sammensatt konsortium som representerer hele verdikjeden.
Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter. ​
Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030.
Les saken på flere medier 

FAKTA
Konsortiet

Samarbeidspartnerne i prosjektet for sirkulære løsninger i havbruksnæringen er:

  • Hallingplast AS
  • Future Materials AS
  • Oceanize AS
  • SinkabergHansen AS
  • Norner Research AS
  • OsloMet – Storbyuniversitet
  • Sintef Ocean AS