Wenberg og Edelfarm inviterer til flåtedåp

Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm inviterer til dåpen av deres siste felles investering, ny forflåte.

Dåpen skal holdes tirsdag 4/10 kl. 12:00 i Wenberg Innovation Park, Skysselvik på Fauske og Geir Wenberg ønsker alle velkommen. – Dåpen skal blant annet markeres med taler fra oss i eierne Wenberg, Fauske ordfører Marlen Rendal Berg og fra ScaleAQ som har bygget flåten, forteller Geir Wenberg, styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett.

– Dette er en betydelig investering, som vil gi gode og effektive arbeidsforhold i mange år fremover, i tillegg har vi fått på plass bærekraftige løsninger som for eksempel ladestasjon for hybridbåter på flåten.

Programmet

Wenberg inviterer til en lett lunsj med lakseretter, og høytidelig klipping av snor før det blir mulighet for en omvisning på flåten. Senere blir det servert kaker, kaffe og som seg hør og bør under en dåp, noen bobler.

Verdens største fôringsmaskin

– Spesielt for denne flåten er alle de direkte fôringslinjene, forteller Sveinulf Sedeniussen, Rådgiver i ScaleAQ. Når Wenberg tar flåten i bruk vil de kunne fôre alle 20 merdene på lokaliteten samtidig. Dette vil kunne gi dem en meget effektiv utfôringsperiode.

Sedeniussen kan også fortelle at ut fra det han vet har det aldri tidligere vært montert et fôringsanlegg med så stor kapasitet på en flåte.

Wenberg styrer fôringen fra kontrollrommet på landbasen. Vi har stort fokus på nøyaktighet og god kontroll på fôringsarbeidet fordi det er helt avgjørende for bærekraft og økonomi i vår produksjon, derfor har vi valgt å investere i et best mulig og fremtidsrettet anlegg tilpasset vår strategi, uttaler Wenberg.

Om flåten:

Flåten av typen Nova Concrete laster 10400 m³ fôr (650 tonn), og måler 40 x 20 meter og tåler en signifikant bølgehøyde på 4 meter. Den vil bli levert med to synkroniserte generatorer og er klargjort for landstrøm. I tillegg til kontrollrom, oppholdsrom og kjøkken har flåten 3 lugarer med tilhørende bad, samt rom ledig for badstu/trimrom. Bygging og sertifisering skjer i henhold til NS9415 og Nytek.

(Fra venstre) Ørjan, Jørgen og Geir Wenberg foran flåten som skal døpes.

Bilde av Sveinulf Sedeniussen

Sveinulf Sedeniussen, Rådgiver i ScaleAQ