Stort engasjement da ScaleAQ inviterte bransjen til HMS-forum

På vårt første HMS-forum samlet vi en rekke representanter fra hele næringa – med hovedmål om å finne ut hvordan vi sammen kan gjøre arbeidshverdagen tryggere. 

I tillegg til innlegg fra ScaleAQ, bidro også SINTEF Ocean, Safetec og Salmar alle med innlegg som ble lagt til grunn for gruppearbeidet på HMS-forumet. 

Ellen Fossbakk er HSEQ Manager i ScaleAQ og initiativtaker til prosjektet. 

— Verdiene våre er tydelige; vi skal gå i front og vi skal ta ansvar. Det er derfor helt naturlig for oss å etablere et slikt møtested for næringa, forklarer Fossbakk. 

 Etterlengtet treffsted 

I 2016 kartla SINTEF risikoen i havbruksnæringa, og fant da ut at bare de som jobber i oppdrettsnæringen har en risikofylt arbeidshverdag. Siden den gang har mye blitt bedre – men så lenge det forekommer skader og alvorlige hendelser er vi langt fra målstreken. 

— Deltagerne på HMS-forumet forteller oss at et slikt treffsted har vært etterlengtet. Samtidig ser vi at alle deltagerne har forskjellige utgangspunkt og ulike ansvarsområder når det kommer til HMS. Når vi samles ser vi at alle er enige om viktigheten av godt HMS-arbeid – og vi kan lære av og utfordre hverandre, understreker hun. 

Avgjørende for videre vekst

For å nå målene om null skader og dødsfall er samarbeid avgjørende. I tillegg gjør samarbeidet at fremskritt kan oppnås raskere. Ved å lære av hverandre og dele erfaringer kan flere ta i bruk de beste løsningene. 

Flere av deltagerne minnet om at HMS-arbeidet må prioriteres hver eneste dag – og at man hele tiden må være litt dyktigere i morgen enn man er i dag. 

— Hele næringa skal vokse videre, men det må skje på en bærekraftig måte. Vi må stadig ta nye steg for at veksten skal fortsette, samtidig som vi er kompromissløse på hensynet til helse, miljø og sikkerhet, avslutter Fossbakk.  

Flere HMS-forum kommer

Arrangementet, som ble gjennomført 26. september, fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Nå inviterer vi alle som er interessert i HMS-arbeid i akvakulturindustrien til å bidra til det felles arbeidet vi skal gjøre med HMS – og til å delta på neste HMS-forum. 

Vil du bidra? Kontakt oss 

Ellen Fossbakk, HSEQ Manager

Jerome Cieza, HSEQ Director