ScaleAQ forsterker sin satsning på fortøyning i Sør

ScaleAQ styrker sin satsning på fortøyning og har rekruttert Øyvind Refsnes til en nyopprettet stilling som Regionsjef fortøyning Sør i ScaleAQ. Refsnes kommer til ScaleAQ fra Mørenot og har med seg solid teknisk kompetanse og ti års erfaring i næringen som blant annet Teknisk leder for både fortøyning og flytekrage.

Håkon Tønne som er Produktsjef for fortøyning i ScaleAQ er meget fornøyd med rekrutteringen og sier det er en fordel at Refsnes har jobbet mye med analyser og oppfølging av kunder innenfor både flytekrage og not i tillegg til fortøyningsprodukter. Refsnes vil få det geografiske ansvaret for kundene i sør. Det betyr alt som er sør for Ålesund. Med Bømlo som arbeidssted og tilgang til nytt bygg, spleiseverksted og stort nytt lager ligger alt til rette for en videre satsing på fortøyning i ScaleAQ. Innen fortøyning ser vi en økt omsetning og etterspørsel både regionalt og internasjonalt, sier Håkon Tønne.

Øyvind Refsnes blir med sin nye rolle og sin kompetanse et viktig bindeledd mellom ScaleAQ sitt fortøyningsprodukt og kundene.

Fra venstre: Håkon Tønne og Øyvind Refsnes

Fortøyningsmarked i endring

I januar 2023 trår NYTEK23 i kraft. Dette vil medføre et sterkere fokus på bærekraft og produkters levetid. ScaleAQ er godt rigget for den nye standarden og har på plass både testbenk og et system for å angripe forbedringspotensialet i produktenes levetidsforlengelse. Aktører som skal være konkurransedyktig innen fortøyningssegmentet må både videreutvikle og opprettholde kvaliteten i sine produkter og systemleveranser, sier Tønne.