Norcod sikrer seg utstyr til tre komplette lokaliteter fra ScaleAQ

ScaleAQ er leverandør når Norcod bestiller utstyr til tre nye lokaliteter.

Tre turnkey lokaliteter

Torskeoppdretteren bestiller identisk utstyr til tre nye lokaliteter: Pakken består av 3 fôrflåter, 24 flytekrager med bunnring, polyesternøter, kamerasystem til fôringsovervåkning, samt fortøyning. Flåtene kan lagre 400 tonn fôr hver, og blir levert med ScaleAQ sitt nyutviklede vannforingssystem. Flytekragene og nøtene er tilpasset Norcods spesifikke behov. Utstyret skal leveres i 2023.

Bærekraftsfokus avgjørende

– Valget falt igjen på ScaleAQ når vi skulle ha utstyr til våre nye lokaliteter, forteller Tsjipke Deuzeman, Produksjonsdirektør i Norcod.

– Vi har jobbet tett sammen med dem i en årrekke og vet at vi har gjort rett valg. Spesielt for de nye lokalitetene er at ScaleAQ skal levere sitt vannfôringsanlegg. Energibesparelsen og minimering av mikroplastutslipp vi oppnår med vannfôring er viktig for oss med tanke på bærekraftsambisjonene våre. Det faktum at pelleten blir transportert med vann vil også la torsken stå på ønsket dybde. Pellet spres under vannoverflaten og torsken trenger ikke bevege seg oppover i merden for å få tak i pellet, det er bra for fiskevelferden og veksten. Vi gleder oss til å ta i bruk de nye lokalitetene.

Fôrflåte fra Norcods lokalitet Jamnungen

Resultat av langt samarbeid

– Vi har hatt et tett samarbeid med Norcod lenge, og er meget glad for å bli valgt igjen når de skal utvide med sine tre nye lokaliteter, sier Rune Blomstervik, Rådgiver i ScaleAQ.

– Norcod er ledende innen torskeoppdrett, og det har vært meget spennende å følge selskapet sin utvikling de siste årene. Vi er trygge på at utstyret vil bidra til den gode utviklingen som oppdrett av torsk har hatt, samt sikre Norcod sin posisjon som en ledende torskeoppdretter.

For mer informasjon kontakt:

Rune Blomstervik / tlf: 975 48 788
Tsjipke Deuzeman / tlf: 977 833 36

Fra venstre: Rune Blomstervik, Rådgiver i ScaleAQ og Tsjipke Deuzeman, Produksjonsdirektør i Norcod.