SinkabergHansen velger bærekraftig vannfôring

SinkabergHansen har bestilt en betongflåte med 10 vannfôringslinjer. ScaleAQ vil i september 2022 levere en for næringa banebrytende flåte og fôringssystem.

Vann gir flere fordeler

– Når vi nå skulle investere i en ny flåte var vannfôring et naturlig valg. Vi har over tid hatt en prototyp fra ScaleAQ på uttesting, og resultatene med systemet har vært meget gode. Ved å føre pelleten med vann i stedet for luft sparer vi i første omgang betydelige mengder energi, sier John-Ove Sinkaberg, konsernleder havbruk i SinkabergHansen.

– Videre gir teknologien også andre effekter: Utslipp av mikroplast minimeres, og løsningen er et godt bidrag i den luseforebyggende strategien å holde fisken i dypet. Og at flåten i store deler av døgnet blir stille er ifølge Sinkaberg vesentlig innen HMS.

12 linjer for fôr

Flåten er av typen Nova Concrete 450 og blir levert med et FeedStation sentralfôringsanlegg med 10 linjer for vannfôring og to luftfôringslinjer. Enheten måler 30×18 meter og kan laste 495 tonn med fôr. Strømløsningen består av to synkroniserte Volvo-motorer på 200 kVa og ScaleAQ sitt egenutviklede Hybrid Power System.

Av mannskapsfasiliteter finnes en LQ boligmodul og fem lugarer. Videre blir flåten utstyrt med det serverbaserte toppsystemet Barge Control for generator og tankovervåkning, samt lensepumpestyring.

Matnyttig samarbeid

– En milepæl for oss at SinkabergHansen blir de første til å få vårt vannfôringsanlegg på en flåte, sier Geir Erik Bogø, regionssjef Midt i ScaleAQ. At flåten blir den andre av samme type, dog med annen oppsetning, som selskapet får levert, tar ScaleAQ som en stor tillitserklæring.

– SinkabergHansen har vært en glimrende partner i fasen med utvikling og utprøving. Erfaringene med pilotlinjen som de har hatt i drift vil komme hele næringen til gode, framholder Geir Erik Bogø.

ScaleAQ opplever for tida stor interesse for vannfôringsløsningen. Ofte til sjølokaliteter, men kanskje overraskende også til en rekke landanlegg. Mindre knust pellet gir økt vannkvalitet og bedrer forholdene for fisken i karene, samt at den avgjørende prosessen med rensing og filtrering lettes.

Om ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global rådgiver og leverandør til havbruksnæringen. Fokus på produktutvikling, Marine Engineering og digitalisering har gitt oss en sterk posisjon, og gjort oss til en foretrukken partner for oppdrettsselskap verden over. Vi har kunder i over 40 land og mer enn 800 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Skottland, Island, Canada, Tasmania, Chile, Polen og Vietnam. Vår visjon er å skape fremtidens akvakultur gjennom å skape vekst, optimalisere og oppgradere industrien.

Om SinkabergHansen

SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert sjømatprodusent med hovedkontor i Nærøysund. I fellesskap med Emilsen Fisk røktes totalt 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. SinkabergHansen har i dag 275 egne ansatte i hele verdikjeden fra smoltproduksjon til ferdig bearbeidet laks. Forebygging, god fiskehelse og bærekraftig ressursutnyttelse er verdier som virksomheten hviler på.

John-Ove Sinkaberg, Konsernleder havbruk SinkabergHansen

Bilde av Geir Erik Bogø

Geir Erik Bogø, regionsjef Midt ScaleAQ