Samarbeidsavtale mellom ScaleAQ og Bremnes Seashore

Partene inngikk nylig en samarbeidsavtale med en ramme på fire år. Avtaleinngåelsen sammenfaller med ScaleAQs utvidelse av produksjonsanlegget sitt sør på Bømlo.

Lokal tilstedeværelse viktig

– ScaleAQ har vært en av våre viktige leverandører i en årrekke, forteller Ernst Olav Helgesen, Teknisk Sjef Sjø i Bremnes Seashore. Det har er kjekt å nå kunne formalisere samarbeidet.

– Lokaliseringen av delelager, servicesenter og produksjonsfasiliteter på Bømlo gir samarbeidet flere fortrinn. Det sikrer kort leveringstid, med et minimum av transport, lokalkunnskap hos vår leverandør og ikke minst lokale arbeidsplasser.

Bredt sortiment

Njål Tvedt er Regionssjef Sør i ScaleAQ og er fornøyd med avtalen. – Det er veldig kjekt at vårt fokus på lokal tilstedeværelse gir resultater. Avtalen vi har inngått dekker det meste av vår produktportefølje: Kamerasystemer, fôringssystemer, flåter, flytekrager, Thermolicer®, software og tilhørende produkter, komponenter og reservedeler.

– I tillegg er det tegnet en serviceavtale som sikrer Bremnes kontinuitet i vedlikeholdsarbeid både på lokalitetsutstyr og fartøy.

Njål Tvedt, Regionssjef Sør i ScaleAQ

Foto fra avtaleinngåelse ScaleAQ og Bremnes Seashore. 4 personer smiler til kamera

Bilde fra kontraktsinngåelse. Fra venstre: Morten Pedersen, Supportleder ScaleAQ, Ernst Olav Helgesen, Teknisk Sjef Sjø Bremnes Seashore, Njål Tvedt, Regionssjef Sør ScaleAQ og Mikael Søgaard, Innkjøpssjef Bremnes Seashore.

Skal også samarbeide om gjenbruk

– Bærekraftsaspektet er også en viktig betingelse for samarbeidet, fortsetter Njål. – De korte avstandene sikrer et minimum av transport, men vi har allerede blitt utfordret av Bremnes på levetidsforlenging og/eller resirkulering av flytekrager.

ScaleAQ har allerede et prosjekt gående på resirkulering av flytekrager sammen med Handelens Miljøfond. Resirkulerte flytekrager kan allerede inngå i en rekke produkter til både havbruk og andre næringer, men retningslinjene i NS9415 gjør at det per i dag i er krevende å bruke resirkulerte materialer i produksjonen for store konstruksjoner som merder. Målet er at SPARE prosjektet (Sirkulære plastprodukter for bærekraftig havbruk) skal bidra til ny kunnskap og produktutvikling også på dette området. Dette vil selvsagt også være aktuelt for Bremnes sine flytekrager.