ScaleAQ er blitt medlem av UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

Som global teknologileverandør til havbruksnæringen med bærekraft som en forutsetning i alle deler av virksomheten er vi nå glade for å ha blitt medlem av UN Global Compact i Norge. Et medlemskap som forplikter seg til å følge UN Global Compacts ti prinsipper og jobbe mot FNs bærekraftsmål

UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedrifter sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Sammen med FNs bærekraftsmål, skal prinsippene fungere som rettesnor for medlemsbedriftenes arbeid med bærekraft.

Når et selskap melder seg inn i UN Global Compact forplikter det seg til å følge og rapportere på eget arbeid i henhold til de ti prinsippene.

– Medlemskap i UN Global Compact forplikter. Vi skal følge opp og årlig rapportere på hvordan vi jobber med FNs 17 bærekraftsmål og UN Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig forretningsdrift.

Medlemskapet forsterker vårt allerede tydelige arbeid med bærekraft, både internt og eksternt ut til våre kunder, sier CEO Geir Myklebust.

UN Global Compacts ti prinsipper blir en integrert del av opplæring og rapportering i ScaleAQ, og medlemskapet vil bidra til å sette selskapets bærekraftsarbeid ytterligere i system.

– Vi ønsker ScaleAQ hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og at de ønsker å ytterligere styrke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid, sier Kim N. Gabrielli, adm.dir. i UN Global Compact Norge.

Viktig at vi alle jobber sammen om å nå klima- og bærekraftsmålene innen 2030

Verden står overfor store utfordringer med å finne bærekraftige matkilder for en raskt voksende verdensbefolkning. Selv om Akvakultur er blant de mest bærekraftige måter å produsere mat på er det av helt avgjørende at næringen, inkludert ScaleAQ jobber systematisk med bærekraft dersom vi skal nå klima- og bærekraftsmålene innen 2030, avslutter Hanne Digre Bærekraftsdirektør i ScaleAQ

un global compact
Bilde Geir og Hanne

Bærekraftsdirektør Hanne Digre og CEO Geir Myklebust gleder seg over ScaleAQ `s medlemskap i UN Global Compact.