Bærekraft avgjørende da Lerøy valgte leverandør av fôrslanger

Lerøy inngikk nylig en omfattende rammeavtale med ScaleAQ om levering av fôrslanger. Et av hovedkriteriene som ble utslagsgivende var resirkuleringsløsningen.

– Det har vært en krevende og omfattende prosess, hvor Lerøys tydelige krav og ønske om å være en pådriver for økt bærekraft i næringen, har bidratt til utviklingen av denne løsningen, forteller Hanne Digre, Sustainability Director i ScaleAQ.

– Bærekraft skal alltid være en del av evalueringsprosessen ved innkjøpskonkurranse i Lerøy Seafood Group, sier Erik Kjær Mjøs, senior innkjøpsrådgiver i LSG.

– Dette er i tråd med føringer og retningslinjer i Lerøys bærekraftbibliotek.

Brukte fôrslanger leveres på kai i nærheten av lokaliteten og lagres før innsamling og resirkulering.

Erik Mjøs. Foto

Erik Mjøs, senior innkjøpsrådgiver i LSG

– Lerøy Seafood Group har en betydelig mengde fôrslanger, forteller Hanne Digre.

– Vi er også enige med Lerøy om å minimere utslippet i forbindelse med transport av fôrslangene. Ved å ha en løpende dialog og jevnlige møter skal vi sammen sikre at lastekapasiteten under transport blir utnyttet, dette vil bety færre trailerturer og dermed en reduksjon i utslipp.

– Den resirkulerte plasten kan gjenbrukes i våre egne produkter som håndlistrør og nye fôrslanger. Innenfor andre næringer er det nærmest en uendelig mengde produkter som kan lages av det resirkulerte materialet. Brukte fôrslanger får en ny verdi, dette minimerer plastutslippet, reduserer avfallet og behovet for nytt råmateriale. Dette er et viktig bidrag til vår stadige jobbing med bærekraftsutfordringene i næringen vår.

Plastavfall oppstått i Norge, behandles i Norge

ScaleAQ har valgt å samarbeide med Oceanize om innsamling og resirkulering.
Oceanize etablerer plasten i sirkulære verdikjeder. Ved at nærmere 500000 kg plast resirkuleres forhindres klimagassutslipp på over 2 millioner kg CO2 ved at avfallet ikke eksporteres eller går til forbrenning forteller Tormod Steen, Kommunikasjonsleder i Oceanize. Samtidig ønsker vi å berømme Lerøy og ScaleAQ for å ta produsentansvaret på alvor og for å sette bærekraft på dagsordenen.

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre, Sustainability Director i ScaleAQ

Tormod Steen. Foto

Tormod Steen, kommunikasjonsleder i Oceanize