Monterer spesialtilpasset Thermolicer® på Ronja Vest

Bilde over: «Ronja Vest» med fire generasjoner Bolaks.

Bremnes Seashore og Bolaks har signert avtale med ScaleAQ om installasjon av en spesialtilpasset Thermolicer® på brønnbåten «Ronja Vest». Thermolicer®-installasjonen vil ha en kapasitet på 300 tonn per time.

– «Ronja Vest» er en sterkt etterlengtet brønnbåt, forteller Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, konsernsjef i Bolaks. – Den vil bli Bolaks og Bremnes sitt viktigste verktøy for bedre fiskehelse i årene som kommer.

Hybrid

– Siden brønnbåten er utrustet med den nyeste teknologi for optimal håndtering av fisken, så vil vi kunne velge det beste for laksen enten det er sommer eller vinter. Thermolicer® blir viktig for oss gjennom vinteren, sier Holmefjord Antonsen i en pressemelding.

– Videre har det vært viktig for oss i Bolaks og Bremnes at miljø er hensynet i utformingen; At det er en miljøvennlig hybrid, at den har katalysatorer for rensing av eksos som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av Nox og at det er gjort mange tiltak for å dempe støy fra fartøyet til omgivelsene, sier hun videre.

Lang erfaring med Thermolicer®

Bremnes kjøpte i sin tid Thermolicer® nummer èn, og Bolaks var den første til å ta denne i bruk, på utlån fra Bremnes.

– Vi har vært opptatt av å være fremoverlent i det å ta i bruk ny teknologi. Det er vel fem år siden vi tok i bruk Thermolicer® for første gang. Siden den gang har Thermolicer® vært ett av de viktigste verktøyene vi har hatt i forbindelse med avlusing og vi gleder oss til å ta i bruk en ytterligere optimalisert utgave. Det at vi nå sammen med Bolaks tar neste steg i utviklingen ser vi virkelig frem til, sier Bremnes’ konsernsjef Einar Eide.

Spesialtilpassing

– Vi er takknemlige for tilliten Bremnes og Bolaks har vist oss ved valg av avlusingsutstyr, sier Tore Laastad, salgssjef for Thermolicer® i ScaleAQ.

– Installasjonen vi nå skal gjøre på «Ronja Vest» er spesialdesignet til fartøyet. Det gir oss mange muligheter for å optimalisere installasjonen og bruken av denne. Holdetiden vil kunne reguleres mer nøyaktig, kapasiteten per linje økes og man får enda bedre kontroll på prosessen.

– I tillegg er vi i ferd med å bygge systemet vi kaller for Thermolicer® Performance Index (TPI). Dette vil la eier av fisk og fartøy samle inn langt flere data rundt avlusingsoperasjonen. Analyse av disse igjen vil sørge for at metoden stadig kan optimaliseres og forbedres, sier Laastad.

For ytterligere informasjon kontakt:

Tore Laastad, Sales Manager Thermolicer®, tlf +47 950 97 075

Bilde av Tore Laastad

Salgssjef Thermolicer® i ScaleAQ, Tore Laastad