Sveinulf Sedeniussen går til ScaleAQ

Sveinulf Sedeniussen starter i rollen som Senior Rådgiver Nord 1. oktober, og vil inngå som en del teamet Region Nord i ScaleAQ.

Utvider Bodø-kontoret

Stillingen vil ha kontorsted ved Salmonsenteret i Bodø, og jobbe med kunder i området Rørvik–Narvik. Sveinulf kommer fra stillingen Regionleder Midt i Akva Group. Han har lang fartstid i bransjen og et stort lokalt nettverk.

– Sveinulf vil styrke vår kompetanse ytterligere innen forretningsområdet merd, not og fortøyning forteller Odd Ronald Olsen, Regionsleder Nord i ScaleAQ. – I tillegg er Sveinulf godt kjent med både kamera- og fôringsteknologi, og skal jobbe med hele porteføljen vår.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Sveinulf. Jeg begynte i næringen i 1984, og har vært med på en fantastisk reise, men vi har nok bare sett begynnelsen. Jeg begynner i ScaleAQ fordi de er innovative og tett på kunden. Jeg håper og tror at jeg kan bli en positiv bidragsyter til ScaleAQ sin utvikling i nord.

Sveinulf Sedeniussen går til ScaleAQ

Sveinulf Sedeniussen, Senior Rådgiver Nord