Wenberg velger flåte med 20 direktelinjer

Wenberg Fiskeoppdrett signerte nylig en avtale om levering av en Nova Concrete fôrflåte fra ScaleAQ. Unikt for denne er fôringsanlegget, som kan forsyne 20 merder på en gang.

Største noensinne?

– Vi har aldri levert en flåte med så mange direktelinjer før, forteller Odd Ronald Olsen, salgsleder nord i ScaleAQ.

– Så vidt meg bekjent har ingen andre det heller, så vi snakker verdensrekord. Når Wenberg tar flåten i bruk vil de kunne fôre alle 20 merdene på lokaliteten samtidig. Dette vil kunne gi dem en meget effektiv utfôringsperiode.

Ønsker effektiv fôring

– Vi var på jakt etter en solid flåte med ekstrem fôringskapasitet, forteller Ørjan Wenberg, daglig leder i Wenberg fiskeoppdrett. Kombinasjonen av flåtens fasiliteter og ScaleAQ sitt avanserte sentralfôringsanlegg gjorde at vi valgte som vi gjorde. Nå gleder vi oss til å få flåten på lokaliteten så vi kan ta i bruk vårt nye og effektive arbeidsplass.

Wenberg velger flåte med 20 direktelinjer

Ørjan Wenberg, daglig leder i Wenberg fiskeoppdrett

Om flåten

Flåten av typen Nova Concrete laster 10400 m³ fôr (650 tonn), måler 40 x 20 meter og tåler en signifikant bølgehøyde på 4 meter. Den vil bli levert med to synkroniserte generatorer og er klargjort for landstrøm. I tillegg til kontrollrom, oppholdsrom og kjøkken har flåten 3 lugarer med tilhørende bad, samt rom ledig for badstu/trimrom. Bygging og sertifisering skjer i henhold til NS9415 og Nytek.

Bilde av Odd Ronald Olsen

Odd Ronald Olsen, Salgsleder Nord i ScaleAQ