Vision 2.0: Nytt brukergrensesnitt, fôrkontroll, pelletdeteksjon

Fremtiden innen fôringsprogramvare: Vi er stolte av å kunne lansere Vision 2.0.

ScaleAQ er med god margin den største leverandøren av fôrkameraer til havbruksnæringen. Vision 1.0 var arvtageren til NeoVision og ble sluppet i 2017 for å støtte de nye digitale HD-kameraene. Siden den tid har fôringspraksisen vært i endring. Stadig flere sentraliserer oppgaven, og samler oppgaven på fôrsentre. Operatørene har i dag ansvar for flere lokaliteter og langt flere merder enn tidligere. Dette har ført til behov for enda mer fleksible og stabile styringsprogramvarer for fôring og kamera. Vision-oppdateringen er derfor ikke bare en visuell oppgradering, den kommer med nye funksjoner, gir økt stabilitet, og vi planlegger også en rekke ytterligere forbedringer i tiden fremover.

Nytt grensesnitt

Fôroperatørene bruker vanligvis Vision i timevis hver dag for å overvåke fôringen. Etter en oppgradering er det første man vil legge merke til det oppdaterte brukergrensesnittet og menyene. Vision 2.0 har et moderne og rent brukergrensesnitt med ny visning av sensor, fôring og pelletdata.

Bedre fôrkontroll

Vi har også forbedret integrasjonen mellom Vision og FeedStation. Operatøren kan nå starte, stoppe og justere utfôring direkte i kameraprogramvaren, det er til og med mulig å endre fôringsmodus uten bruk av andre systemer eller å måtte ta øyene vekk fra fisken. Fôrstatus er selvsagt vist i kamerabildet og vi har forbedret Vision 2.0 for å motta varslinger fra fôringsanlegget eller annet viktig utstyr som krever operatørens oppmerksomhet.

ScaleAQ vision screens

Det nye brukergrensesnittet til Vision 2.0

Oppdatering av gamepad-kontrolleren

Mange av brukerne våre foretrekker å kontrollere kameraene ved hjelp av en gamepad. I Vision 2.0 har vi forenklet oppsettet av kontroller-input direkte i programvaren. Alle Vision-handlinger kan nå håndteres ved hjelp av gamepaden, og ekstra tiltak er gjort for å forbedre stabiliteten ytterligere. Vision 2.0 kan til og med kobles mot andre typer kontrollere, så hvis du har en favoritt spillkonsoll, kan du nå bruke den samme kontrolleren for å mate fisk som for å spille spill.

Integrert pelletdeteksjon

De siste årene har vi sett et klart skifte. Fôringsoperatører er ansvarlige for fôring av fisk i langt flere flere merder og på flere lokasjoner enn tidligere. Der de tidligere fôret 6-8 merder, fôrer de nå ofte tre til fire ganger så mange. Å skulle holde oversikt på så mange enheter samtidig og gjøre presise intensitetsjusteringer (eller start / stopp) har rett og slett blitt vanskeligere. Pellector er laget for å løse dette problemet.

Behandlingen av pelletsdataene gjøres så nær datakilden (kameraet) som mulig, og Vision 2.0 viser pelletantallet i videobildet. Pellector kommer med flere justeringsalternativer, både for hvordan man visualiserer pelletsdataene på skjermen, men også for å lette justering for brukeren på selve algoritmen. Denne fleksibiliteten sikrer at Pellector kan justeres til skiftende forhold i vann, biomasse, fôringsregimer eller personlige preferanser.

Pellector
PSU with installed Pellector

Versjon 2.0 er her, men vi er ikke ferdige ennå…

Vi har en omfattende plan for videre funksjonalitet i Vision, med hyppige utgivelser i de kommende kvartalene. De neste oppgraderingene inkluderer funksjoner som:
  • Automatisk justering av fôring basert på pelletsdeteksjon
  • Automatisk opptak når hendelser inntreffer
  • Autokjøring av kamera, noe som betyr at kameraer automatisk kan utføre planlagte oppgaver som å sjekke for dødfisk, samle miljødata fra forskjellige dybder etc.
  • Vise avvik eller komponentfeil i tilkoblede systemer (blåser, trykk osv.)
  • Støtte for ultrabrede skjermer
  • etc.

 

Stay tuned!