ScaleAQ er ny deltaker i TERRAVERA Business Program

ScaleAQ slår seg sammen med TERRAVERA for å utvikle nye innsikter om en av landets viktigste næringer.

ScaleAQ er med i en ny satsing fra stiftelsen, TERRAVERA Business Program. Satsingen er et forretningsprogram der norske bedrifter inviteres for å utvikle plattformen og utvikle kunnskap seg imellom.

– Vi inviterer nå med næringsaktører som har bærekraft høyt på agendaen og som vil være med å utvikle en plattform for å ta reelle bærekraftige beslutninger, sier Erik Fossum Færevaag, styreleder og initiativtaker til av stiftelsen.

Teknologi og bærekraftig utvikling

– Vi trenger solide indikatorer og faktabaserte innsikter for å bidra til en reell bærekraftig endring. ScaleAQ arbeider for en helhetlig forståelse av livet i merdene og i havet, sier Hanne Digre, Bærekraftsdirektør ved ScaleAQ og tidligere forskningssjef ved SINTEF Ocean.

– Gjennom slike innsikter kan vi finne parametre hele næringen bør strekke seg etter for å bedre kvaliteten på fôr, drift og fiskevelferd, sier Torstein Kristensen, Head of Biology ScaleAQ og førsteamanuensis ved Nord Universitetet.

Bilde av Torstein Kristensen

Torstein Kristensen, Head of Biology

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre, Director Sustainability

Bilde av Bård Skjelstad

Bård Skjelstad, CTO

Lei av komiteesyndrom

Bård Skjelstad uttrykker et ønske om å se en solid endring i næringen. Han peker på komitésyndrom som et hinder for bærekraftig utvikling.

– Det er et gap mellom tilgjengelig teknologi og forståelse av betydning av digitalisering på den ene siden og næringens evne til justering av arbeidsmåte på den andre. Ambisjonene er felles, alle ser målet, men vi sliter med å se åpningen, de konkrete første stegene vi kan samle oss om. For å sikre bærekraft må vi som leverandør bli mer proaktive, og bry oss enda mer om de overordnede målene, på vegne av både oss selv og våre kunder. TERRAVERA sin filosofi er dermed en svært god match for oss, sier Bård Skjelstad, CTO ScaleAQ og Forsker II, NTNU.

Om ScaleAQ

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk, som leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør ScaleAQ bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. ScaleAQ har gjennom økt fokus på bærekraft og biologi tatt en tydelig rolle for å sikre utvikling av teknologi på biologien og miljøet sine premisser.

Om TERRAVERA

TERRAVERA er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, kunder og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og prioritere ressurser.