Seminar om fôringssystemer i havbruksnæringen

ScaleAQ deltar sammen med vår samarbeidspartner Hallingplast med presentasjonen «Miljøvennlig fôringsteknologi» på FHF-seminar for havbruksnæringen 21. april.

Seminaret er i regi av prosjektet MICRORED, hvor ScaleAQ deltar i referansegruppen. Prosjektet har som hovedmål å optimalisere luft-baserte fôringssystemer for å redusere utslipp av mikroplast fra fôrslanger.

ScaleAQ ønsker å bidra til å redusere mikroplastutslippet fra havbruksnæringen gjennom utvikling av våre teknologiske løsninger. Prosjektet er i tråd med vårt fokus på bærekraft og temaet er spesielt relevant for FNs bærekraftsmål nr 14 – Livet i havet – hvor målet er å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. I dette ligger det blant annet å hindre forurensning og utslipp.

Kartlegging av utslipp av mikroplast fra havbruk antyder at en stor del av mikroplasten kommer fra fôrslangene. Dette oppstår når den ekstruderte pelleten med stor kraft går gjennom fôrslangene og treffer veggen inni slangen. Man antar, basert på modellsimuleringer, at et årlig utslipp av mikroplast fra fôrslanger i norsk lakseoppdrett er i størrelsen 10-100 tonn, med en snittsimulering på 30 tonn. (Referanse).

Livet i havet

FNs bærekraftsmål nr. 14 – Livet i havet