ScaleAQ spisser satsing mot lukkede anlegg på land og sjø

ScaleAQ har nå hatt en gjennomgang av virksomheten og besluttet å gjøre justeringer i sin strategi mot den viktige vekstnæringen oppdrett på land representerer, herunder smolt, post smolt og matfisk.

ScaleAQ flytter fokuset fra leveranser av totalentrepriser for RAS-anlegg, til en bredere satsning for leveranser av teknologi og kompetanse. Det nye område vil hete Closed Aquaculture Systems, og omfatter teknologi til lukkede anlegg på land og sjø. Pågående prosjekter vil naturligvis bli gjennomført i henhold til avtaler, heter det i en pressemelding.

Selskapet besitter tung kompetanse innen overvåkningsteknologi (kamera), digitalisering, software, fôringssystemer og nå bærekraft som alt blir endel av den nyopprettede satsingen. Selskapets ledelse har tro på at det vil komme en rivende teknologisk utvikling innen alle disse områdene. En videreutvikling som er nødvendig og kritisk om de mange landbaserte lukkede sjøanlegg prosjektene skal nå sine ambisiøse mål.

– Vi ser et betydelige behov for en mer fokusert satsing innen det voksende CAS-segmentet. ScaleAQ skal etablere en posisjon som en ledende leverandør gjennom å tilby rådgiving, levere enkeltstående produkter og systemløsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å utnytte synergier fra eksisterende kompetanse og produkter, sier administrerende direktør Geir Myklebust.

– Vi har nettopp avsluttet en strategiprosess hvor vi har løftet opp områder som automatisk fôring, sensorer og kamerateknologi for bedre kontroll og overvåking av miljø og fiskevelferd. Dette er produkter som har økt fokus i næringen sier Myklebust.

– Vi er allerede godt i gang med utvikling av nye løsninger innen dette, og vil lansere produkter allerede i 2021.

Fremtidens akvakulturnæring vil preges av en rekke ulike produksjonskonsept hvor både tradisjonelt innaskjærs oppdrettsanlegg, lukkede anlegg i sjø, eksponerte anlegg, offshore anlegg og landbaserte anlegg vil inngå.

– ScaleAQ skal være en samarbeidspartner innenfor alle disse konseptene og ser frem til fortsatt godt samarbeid med våre kunder, avslutter Geir Myklebust.

Bilde av Geir Myklebust

Geir Myklebust, administrerende direktør i ScaleAQ.

For ytterligere informasjon kontakt:

Tore Laastad, Communication Manager , +47 950 97 075 / tore.laastad@scaleaq.com