Oppdatert utgave av FeedStation v 2.4

Vi har nå sluppet FeedStation v. 2.4, og her forteller vi om noen av høydepunktene i den nye versjonen.

Integrasjon med UniteAQ

Som et skritt på veien mot å gjøre FeedStation til en IoT-enhet kan vi nå synkronisere FeedStation-data direkte til ScaleAQs nettskybaserte dataplattform «UniteAQ». Det har også tidligere vært støtte for å sende data til UniteAQ, men den daværende løsningen krevde at Core Gateway ble installert, og integrasjonen manglet også enkelte detaljerte data. Med FeedStation v. 2.4 kan loggingen gjøres direkte fra FeedStation til UniteAQ, med mer detaljerte data og uten å måtte installere tilleggsprogramvare. Planen på sikt er å samle alle relevante data og logger i nettskyen, slik at vi får en de facto IoT-enhets«tvilling» for FeedStation i UniteAQ.

Ombygging av AKVAGroup-fôringssystemer

De siste månedene har vi jobbet tett med en kunde i Norge om å bygge om to av AKVAGroup-fôringssystemene deres. I dette prosjektet har vi bygget inn støtte i FeedStation for AKVAGroups lukkede slusesystem (doseringsehet), og vi har også lykkes med å ta kontroll over velger/fordelingsventilen deres. Dette gjør at vi kan levere oppgraderinger fra AKVAGroup-fôringssystemene til FeedStation uten å måtte skifte ut de dyreste maskinvarekomponentene.

Feedstation illustrated 2
Feedstation illustrated

Endringer i tabellvisningen og nettstedskartet

Vi har gjort flere endringer og lagt til nye elementer i tabellvisningen i FeedStation basert på forespørsler og tilbakemeldinger fra kunder.

RFR

RFR, en forkortelse for «recommended feeding ratio» – anbefalt fôringsrate – er en prosentverdi som sammenligner utført fôring med det anbefalte målet, og vises som 100 % når det anbefalte målet er nådd.

Trykkvarsel/alarmindikatorer

Når et trykkvarsel utløses og en trykkalarm er i ferd med å utløses, kan rask respons fra fôringsoperatøren være avgjørende. Med trykkvarselindikatorer på enhetene i tabellvisning kan man raskt se hvilken enhet eller hvilket rør det er problemer med.

Feedstation pressure warning illustrated

Trykkalarmindikatorene (i rødt) kan også gjøre det mulig å oppdage eventuelle tette rør før fôringen starter, slik at man kan forhindre at det sendes mer fôr inn i røret.

Feedstation pressure alarm illustrated
Vise og endre siloer

Brukerprosessen for å endre hvilken silo enheten tilføres fôr fra, har blitt forbedret. Tidligere måtte brukeren gå til rørinnstillingene, endre primær/sekundær fôrskrue og deretter gå tilbake til nettstedskartet. I FeedStation v 2.4 er det nå mulig å vise og endre dette direkte i tabellvisningen uten å måtte gjøre noe mer.

Feedstation change in silo
Besøk

Selv om verdien for totalt antall besøk («Total visits») også har vært tilgjengelig tidligere, viste den ikke de faktiske/loggede besøkene, men en beregnet verdi. I tillegg ville ikke denne verdien være synlig i noen av rapportene eller når fôringen ble stanset, og kunne være misvisende. I FeedStation v 2.4 vises i stedet de faktiske loggførte besøkene. Et besøk legges til når fôring er utført på enheten. Denne verdien kan velges i egendefinerte rapporter.

Forbedringer i rapportene

Vi har gjort forbedringer i de fleste rapportene og stedene tabeller brukes, blant annet:

  • Velg hvilken kolonne tabellen skal sorteres etter
  • Fast topptekst når du ruller i store tabeller
  • Endringer i filtreringsalternativene
  • Telling av totalt antall besøk i den egendefinerte rapporten
feedstation updated version

Forbedrede fôringsprosesser

  • Smolt og landbaserte anlegg – lagt til muligheten til å vise intensitet og lignende verdier i gram per sekund i stedet for kilo per minutt, slik at man kan få bedre kontroll og overvåking av fôring ved lavere biomasse
  • Automatisk fôring – forbedrede beregninger av planlagte mål og planlagte besøk, som tar hensyn til start/stopp i fôringslinjen

Vedlikeholdsrutiner for fôringssystemet

Rutinene for vedlikehold av fôringssystemet er nå lagt inn på norsk, engelsk og spansk i PDF-format i selve applikasjonen. Ved å klikke på ikonet øverst til høyre kan brukeren åpne viktig dokumentasjon som endringslogg, brukerhåndbøker og vedlikeholdshåndbøker.

Feedstation illustrated 3

Den nye FeedStation-serveren

Den reviderte FeedStation-serveren har nå blitt utplassert i rundt 30 anlegg hos kunder. Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger, og den nye FeedStation v 2.4-programvaren vil selvsagt kjøres sømløst på den nye serveren.

 

For spørsmål rundt den oppdaterte versjonen, kontakt frode.nekkoy@scaleaq.com