Hybride fôrflåter er i ferd med å bli den nye standarden

Utstyrs og løsningsleverandøren ScaleAQ melder om at etterspørselen etter hybridløsninger til nye fôrflåter etter lansering har vært stor. Mesteparten av nye flåter leveres med løsningen som kan redusere utslipp med opptil 60%.

Bærekraft og økonomi

– Vi ser helt klart at det har vært ett behov for dette i bransjen. Oppdretterne er opptatt av bærekraft og økonomi, dette merker vi spesielt godt på etterspørselen etter hybridløsninger til fôrflåter forteller Hanne Digre, bærekraftsdirektør i ScaleAQ.

– Oppdrettsnæringen blir ofte sett på som en bransje som ikke tar bærekraft på alvor, ofte til stor frustrasjon for oss på innsiden som ser det gode arbeidet som gjøres. Havbruk er en av de mest bærekraftige måtene å drive matvareproduksjon på og vi merker at bærekraft er blitt ett viktig beslutningskriterium for kundene våre, blant annet ved valg av fôrflåter.

– Siden vi lanserte vårt Hybrid Power System tidligere i år har vi solgt 10 flåter med hybridsystemet.  Det er ikke bare norske oppdrettere som er opptatt av dette, både skotske og islandske kunder har bestilt hybridiserte flåter.

Redusert utslipp og bedre arbeidsmiljø

– I snitt reduserer vårt system forbruket av drivstoff med 45%, men det er mulig å oppnå en reduksjon på opptil 60%. Motorer får lov å gå under optimale driftsforhold, dette gjøre at de utnytter drivstoffet maksimalt og det forlenger i tillegg levetiden på motoren. På ren generatordrift kan en lokalitet bruke 120 000 liter på en generasjon fisk. Da er det klart at en reduksjon i en slik størrelsesorden merkes på lommeboken og samlet gir en betydelig reduksjon av utslipp. Oppdretternes innvesteringer gir således en årlig besparing på utslipp tilsvarende litt over 80 biler.

Hybride forflåter interiør

– Det er ikke bare miljøet som nyter godt av hybridiseringen. En hybriddrevet flåte er et triveligere sted å være for mannskapet. Støy og vibrasjon kan holdes til et minimum. Når man går i støyen hele dagen og har gjort det i mange år tenker man gjerne ikke så mye over det i lengden, men i det batteriene overtar for generatoren merker man en enorm forskjell, forklarer Digre som forteller at også naboer til anlegg som ligger nærme land vil merke mindre støy fra anlegget. Dette betyr en bedre arbeidshverdag for hundrevis av mennesker.

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre, Director Sustainability