ScaleAQ med klar plan etter konsolideringsår

Selv med omstillingsprosesser i et endret marked har ScaleAQ på kort tid posisjonert seg globalt med en ny merkevare. Målet har hele tiden vært å bli en best mulig partner for sine kunder.

Nå er planen klar med en ny strategi og en organisasjon som er rigget for fremtiden.

Et samlet og forsterket selskap

– Vi har gjennomgått og forbedret våre prosesser, forankret ny kultur, og utarbeidet ny strategi for selskapet. Dette samtidig som vi kontinuerlig utvikler og leverer produkter med høy kundeverdi, sier Geir Myklebust, CEO i ScaleAQ.

Salg og marked er nå samlet i en organisasjon som samarbeider tett med våre ulike fagmiljøer. Styrken i ScaleAQ ligger i det tette samarbeidet mellom Marked, Utvikling, Engineering og Prosjekt, som sammen sikrer kvaliteten i alt fra mindre enkelt salg til komplekse prosjekter og leveranser.

En sterk rådgiverrolle

– Strategisk organiserer vi oss rundt rådgiverrollen fordi vi ønsker å være tett på kundene. Et sterkt kjerneteam med inngående kunnskap om oppdrett og havbruk skal dyrke en allerede sterk produktkompetanse og ruste oss til å stå skulder ved skulder med kundene, forteller Myklebust.

Styrker Service

Videre peker Myklebust på Service som et viktig satsningsområde. Vi har jobbet med nye konsepter og servicepunkter for å styrke og forbedre servicenivået. Med høyt kompetente servicemedarbeidere skal ScaleAQ være tett på våre kunder lokalt i alle regioner.  Vi har derfor opprettet flere sterke senter for våre operasjonelle aktiviteter langs kysten, som produksjon, service, inneservice og lager. I tillegg til har vi inngått strategiske partnerskap, både innen Service og Utvikling.

Ønsker å drive bransjen fremover

ScaleAQ ønsker å være i førersetet innen utvikling av innovative produkter og løsninger som både er kostnadseffektive for kundene og som møter samfunnets krav til bærekraftig vekst. Det er med dette for øyet vi nylig ansatte de to ressursene Bærekraftsdirektør og Fagsjef biologi, som begge vil jobbe tett sammen med Marked og våre ulike fagmiljøer.

Vi ser store muligheter og synergier mellom Software og Hardware, hvor vi de siste årene har utviklet en god digital plattform med åpne API`er. Vi vil fortsette i denne retningen med et sterkt fokus på dataflyt og kommunikasjon mellom hardware og software, som vil gi våre kunder bedre og mer nøyaktig beslutningsgrunnlag.

Et annet viktig område har vært å identifisere og styrke grensesnittet mellom våre ulike produkter og løsninger. Vi vil forbedre og bygge mer sømløse grensesnitt, som igjen skal gi mer effektive og tryggere installasjoner. Dette arbeidet, sammen med fokus på optimalisering og kontroll på merdmiljøet, er spesielt viktig for vår satsning på løsninger til mer eksponert havbruk, sier Myklebust

Bilde av Geir Myklebust

Geir Myklebust, CEO i ScaleAQ.