Økt verdiskapning gjennom sterkere fokus på biologi og bærekraft

Geir Myklebust, CEO i ScaleAQ forteller om selskapets satsning innen biologi og bærekraft:

– ScaleAQ satser på økt verdiskapning ved å vektlegge biologi og bærekraft på nye måter. Mange har innsett at fokuset på biologi og miljø må styrkes. ScaleAQ ønsker å ta en aktiv rolle innen begge områder.

Styrker ScaleAQ innen bærekraft og biologi

– Som en global aktør og partner til havbruksnæringen ser vi at vi kan bidra i enda større grad enn i dag med å utvikle næringen sammen med våre kunder. Som en del av dette ansetter vi nå dedikerte ledere for områdene bærekraft og biologi. I løpet av høsten vil Hanne Digre og Torstein Kristensen begynne i ScaleAQ. De representerer lang erfaring fra sjømat, laks og miljø.

Hanne Digre blir ny ressurs innen bærekraft

Hanne kommer fra stillingen som forskningssjef i Sintef Ocean hvor hun har ledet avdelingen for sjømatsteknologi. Hun har en PhD innen slakting, stress og kvalitet av oppdrettsfisk. Hanne har 22 års erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Torstein Kristensen inn som ny ressurs innen biologi

Torstein er utdannet biolog med fiskefysiologi som fagområde og har en doktorgrad på vannkvalitet i akvakultur fra NMBU. Han kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Nord universitet og fungerende gruppeleder for faggruppe akvakultur. Tidligere har han jobbet ved NIVA med blant annet vannkvalitet i akvakultur.

Samarbeid

– På mange områder er havbruk svært bærekraftig, men det vil alltid være utfordringer. ScaleAQ rigger oss nå mer aktivt og målrettet for å øke vårt bidrag til dagens og morgensdagens utfordringer. Vi opplever økt oppmerksomhet fra våre kunder om disse områdene, og ønsker med dette å imøtekomme denne forventningen.

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre

Bilde av Torstein Kristensen

Torstein Kristensen