ScaleAQ med totalleveranse til Norcod

ScaleAQ signerte nylig siste del av en turnkey-leveranse til Norcod. Utstyret skal leveres til lokalitet Jamnungen, en av 3 lokaliteter fra Norcod på Frøya.

Turnkey prosjekt for torsk

Leveransen består blant annet av fôrflåte, merder, nøter, fortøyning, kameraer, undervannslys, programvare og fôringsanlegg. «Vi er glade for tilliten Norcod viser oss» sier Geir Erik Bogø, regionsjef-midt ScaleAQ. «Det å bli valgt av Norcod viser at den brede kompetansen innen alle områder for havbruk og nær komplett produktportefølje er noe som er etterspurt i markedet.

Norcod

«Norcod setter ut den første fisken på vårparten 2020 på nordsiden av Frøya. Det er en økning i etterspørselen av fersk torsk, samtidig er villfiskpopulasjonen under press og kvoter for fangst av vill torsk reduseres dramatisk. Dette gjør at forholdene ligger til rette for oss til å kunne produsere høykvalitetstorsk på en bærekraftig måte», sier Tsjipke Deuzeman i Norcod. «ScaleAQ sin lokale tilstedeværelse og ekspertise har vært avgjørende i vårt valg av leverandør».

For mer informasjon, kontakt:

Geir Erik Bogø, Regionsjef Midt i ScaleAQ, +47 900 71 350
Tsjipke Deuzeman, produksjonsleder i Norcod, +47 977 83 336

Om ScaleAQ

ScaleAQ produserer og leverer digital teknologi, prosjektering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte. De etablerer, optimaliserer og oppgraderer oppdrettsanlegg. ScaleAQ er et nyopprettet, globalt fokusert, norskbasert selskap som bringer uovertruffen kompetanse og innovasjon til land- og sjøbasert havbruk. Gjennom sammenslåingen av Steinsvik, Aqualine, AquaOptima og Mon Marin, tilbyr de en komplett pakke med verdensledende tjenester til oppdrettskunder i mer enn 40 land, gjennom 900 ansatte fra sine 27 kontorer.

Om Norcod

Norcod er et resultat av et omfattende evalueringsprosjekt som har pågått de siste årene, hvor det ble sett på mulighetene for å gjøre en industriell satsing på torsk igjen. Konklusjonen med prosjektet var at forutsetningene aldri kunne ha vært bedre med tanke på hovedfaktorene basert på genetikk, kvalitet og marked. Norcod sikter på å bli verdensledende produsent av oppdrettet torsk, og skal følge de høyeste bærekraftstandarder.

Bilde av Geir Erik Bogø

Geir Erik Bogø, Regionsjef Midt i ScaleAQ

Bilde av Tsjipke Deuzeman

Tsjipke Deuzeman, produksjonsleder i Norcod