Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, og Cermaq har etter en grundig prosess valgt ScaleAQ som samarbeidspartner for leveranser av oppdrettsutstyr til prosjektet.

ScaleAQ skal levere sitt Midgardsystem med flytekrage, vinsj og Midgardnot. I tillegg skal de levere til nottak og nottube som skal omslutte iFarm-enheten som utvikles av BioSort. Første utgave av iFarm skal etter planen settes ut på anlegget Martnesvika i Steigen til sommeren 2020.

– For oss var det avgjørende å få med en partner på laget som har den beste kompetansen og nok muskler til å sikre at vi lykkes med iFarm, sier en fornøyd prosjektleder for iFarm i Cermaq, Karl Fredrik Ottem. – ScaleAQ er en partner vi kjenner fra før, og som leverer solide løsninger. Underveis i prosessen har de stilt sin ekspertise og kompetanse til rådighet og lagt grunnlag for et godt samarbeid. Vi er veldig fornøyde med å få på plass ScaleAQ som samarbeidspartner i iFarm-prosjektet, sier Ottem.

ScaleAQ samler de beste miljøene

Strategien til ScaleAQ er å samle de beste miljøene innenfor leverandørindustrien til havbruk. Dette for å bygge et sterkt og kompetent selskap som kan være en viktig samarbeidspartner og rådgiver for oppdretterne. På den måten vil ScaleAQ være en sentral bidragsyter til å løfte og sikre utviklingen i oppdrettsnæringen. Som et viktig ledd i dette er det opprettet en ny avdeling som arbeider med innovasjon og utvikling på tvers av selskapene i ScaleAQ.

– Vi er svært fornøyde med at Cermaq valgte oss, sier CCO Stig Førre i ScaleAQ. – Vi føler at dette er en bekreftelse på at vår strategi om å tilby partnerskap er korrekt. For ettertiden vil vi i større grad være rådgivere enn selgere.

Fra venstre, bak: Harald Tronstad (BioSort), Bernt Saugen (BioSort), Tore S. Strand (ScaleAQ), Martin Søreide (ScaleAQ), Sindre Abrahamsen (BioSort)
Fra venstre, foran: Odd Ronald Olsen (ScaleAQ), Noralf Rønningen (ScaleAQ), Karl Fredrik Ottem (Cermaq), Geir Hauge (BioSort), Kjell Hansen (Cermaq).

Bredt samarbeid bak iFarm

Cermaq, BioSort og ScaleAQ har satt sammen en prosjektgruppe med komplementær kunnskap. Dette vil sikre at iFarm-prosjektet får de beste forutsetningene for å lykkes. Her er det kompetanse fra forskjellige områder som sammen vil forene kreftene.

– Det er med spenning vi ser frem til å samarbeide med den beste kompetansen innenfor sine fagfelt, uttaler Forsknings og Utviklingssjef, Noralf Rønningen som koordinerer ScaleAQ sin innsats. – BioSort sine erfaringer fra Tomra-systemet med registrering av store mengder data og behandle disse har stor overføringsverdi til havbruk. Sammen med Cermaq og vår kompetanse blir dette helt topp.

Fra venstre: Noralf Rønningen (ScaleAQ), Karl Fredrik Ottem (Cermaq), Geir Hauge (BioSort)

Om iFarm

iFarm er et system under utvikling som ved hjelp av bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks vil monitorere status og utvikling for hver fisk i en merd, som vekst, helse og lus.  Individuelle fisk kan sorteres ut, og kun fisk med behov vil bli behandlet. iFarm muliggjør dermed et skifte fra gruppebaserte operasjoner til individbasert omsorg, og vil bedre fiskehelse og -velferd i oppdrett. De sensorbaserte løsningene i iFarm utvikles av BioSort. Cermaq er tildelt fire utviklingskonsesjoner for iFarm.

Om ScaleAQ

ScaleAQ produserer og leverer komplett utstyrte oppdrettsanlegg, digital teknologi, prosjektering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte. De etablerer, optimaliserer og oppgraderer oppdrettsanlegg. ScaleAQ er et nyopprettet, globalt fokusert, norskbasert selskap som bringer kompetanse og innovasjon til land- og sjøbasert havbruk. Gjennom sammenslåingen av Steinsvik, Aqualine, AquaOptima og nå også PanLogica, tilbyr de en komplett pakke med verdensledende tjenester til oppdrettskunder i mer enn 40 land, gjennom 900 ansatte fra sine 27 kontorer.