ScaleAQ lanserer FeedStation 2.0

Åpner for innovasjon og informasjonsutveksling. Muliggjør mer treffsikker fôring, sier Lingalaks.

ScaleAQ, en av havbruksnæringens største leverandører, slipper i disse dager siste versjon av styringssystemet til verdens kanskje mest brukte sentralfôringsanlegg på sjø, FeedStation 2.0.

Havbruk er preget av lukkede løsninger

Ifølge selskapet er dette mer enn en systemlansering. Dette er starten på en ny samarbeidsarena i oppdrettsverdenen. Havbruksnæringen har vært og er dessverre fremdeles preget av proprietære løsninger.

En rekke små og store selskaper har opp gjennom årene levert ulike programvarer og styringssystemer for mekanisk utstyr til havbruksselskap globalt. Dessverre har det også vært slik at programvarene ikke er laget med tanke på informasjonsutveksling. Om du kjøpte et kamera av Steinsvik så måtte du bruke Steinsviks programvare. Det samme gjelder for andre selskapers sensorløsninger eller fôringsanlegg.

De tre erfarne selskapene i ScaleAQ jobber nå sammen mot et mål om å løse utfordringer i næringen gjennom innovasjon. Med lanseringen av FeedStation 2.0 beviser ScaleAQ at de tar tilbakemeldingene fra små og store havbruksselskaper på alvor.

I ScaleAQs tette dialog med absolutt alle deler av havbruksnæringen har de sett at lukkede systemer gir mindre valgfrihet. De måtte stille seg spørsmålet; hvorfor er det ikke slik at den samme programvaren kan styre alle typer sentralfôringsanlegg?

Erfaringen til ScaleAQ viser at det er store utfordringer knyttet til innsamling og analyse av sensordata på kryss og tvers av lokaliteter eller regioner. Dette har også blitt veldig tydelig med fremveksten av sentralisert fôring fra land.

ScaleAQ åpner opp

Det siste året har ScaleAQ jobbet med å få på plass åpne API’er som kan brukes for hele næringen og som gir en trygg og stabil utveksling av data mellom ulike systemer. De tror så sterkt på at dette er den riktige retningen for næringen at de vil dele API’ene sine med alle som ønsker tilgang.

På kort sikt betyr dette at de også må la konkurrentene lettere slippe til for å styre deres egne mekaniske systemer. De er derimot sikre på at havbrukere ser verdien av dette. Fremover vil man velge leverandører etter hvor fleksible og hvor gode løsninger disse har for datautveksling.

Hva er et API?
Et programmeringsgrensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface (API), er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres («kjøres») fra en annen programvare. Det betyr at svært enkle applikasjoner (ofte webapplikasjoner, apper) kan gjøre endringer, kjøre prosesser eller på annen måte behandle data i fra andre systemer i en større kontekst.

Muliggjør innovasjon fra merdkanten og fra styrerommet

Lanseringen av FeedStation 2.0 muliggjør at alle som har kompetansen til det, kan utvikle tilleggsfunksjonalitet til ScaleAQ sitt kjente sentralfôringsanlegg.

De ansatte i ScaleAQ møter hver dag mange smarte hoder i bransjen, og de har innsett at de gode ideene ikke nødvendigvis alltid kommer fra leverandørleddet.

Om Rita som jobber som røkter på ett sjøanlegg i Sogn og Fjordane, utvikler en løsning som beregner antall kilo fôr i en silo ved hjelp av et bilde på telefonen, kan hun ved hjelp av våre API’er legge denne funksjonen til i FeedStation. Da vil hun automatisk få tilgang til en stor eksisterende kundegruppe som også synes dette er en god ide. Kanskje de også er villig til å betale for løsningen hennes.

Det samme vil gjelde eksisterende leverandører og utviklingsavdelinger hos havbruksselskaper som ønsker egne løsninger.

feedstation responsive screen

FeedStation 2.0 på flere skjermer

Tilgjengelig i dag

FeedStation 2.0 er allerede i drift hos noen av ScaleAQ sine kunder, og de lover at de vil oppgradere systemet fortløpende. De som ønsker tilgang til de robuste API’ene, kan allerede i dag kontakte selskapet for tilgang.

De gleder seg til å se hvilke ideer næringen har og ikke minst til å kunne oppfordre til fôr-innovasjon for alle innen næringen. Mulighetene er bare begrenset av fantasien.

Sikkerhet ivaretar kundens data

For ScaleAQ har det vært helt avgjørende å tilby robuste grensesnitt som er trygge å benytte. Dette gjelder både for å sikre systemintegritet og stabil drift, men også for at kundens data ikke kommer på avveie.

Når man åpner opp løsninger for tredjepartsintegrasjon, er det alltid en risiko for at systemer kan bli brukt feil. Dette enten bevist eller ubevisst. Denne risikoen tok ScaleAQ med seg når de utviklet API’ene ved å både validere og logge alle kommandoer som blir utført.

I tillegg tilbyr ScaleAQ moderne autentiseringsmekanismer basert på åpne industristandarder. Dette sikrer at tilgang til API og data er beskyttet til enhver tid, samtidig som det legges til rette for kompatibilitet og integrasjon mellom systemer.

Mer treffsikker fôring for Lingalaks

Oppdrettsselskapet Lingalaks i Hardanger har vært en av pilotbrukerne av den nye FeedStation. De har integrert fôringssystemet med hydroakustiske løsninger fra PenEye for å analysere fiskens adferd i forbindelse med fôring.

– I Lingalaks er vi opptatt av at informasjon skal kunne flyte fra system til system. På denne måten kan vi bruke den teknologien vi ønsker til å fôre på fiskens premisser, sier Kristian Botnen, daglig leder i Lingalaks.

ScaleAQ har nå utviklet både innholds-API’er og styrings-API’er for FeedStation. Botnen mener dette gjør det lettere for Lingalaks å koble sammen de teknologiene de ønsker for å oppnå mest mulig treffsikker fôring.

– Vi opplever at ScaleAQ tar et stort skritt for å løfte næringen når det gjelder å tilby moderne, robuste og brukervennlige grensesnitt for integrasjon og deling av data. Vi ser frem til ta i bruk ScaleAQs API for å kunne sende styresignaler til FeedStation direkte fra vår egen autonome Echofeeding løsning, sier daglig leder i PenEye, Bendik Søvegjarto.

Selector valve

Fordelingsventiler på en fôrflåte.