1. Hjem
  2. Seabased
  3. Fjerndrift

Fjerndrift

Skreddersydde kommunikasjonsløsninger

Steinsvik har lang erfaring med trådløs kommunikasjon, både mellom lokaliteter, og fra lokalitet og inn til land. Vi tilbyr skreddersydde kommunikasjonsløsninger for å ivareta behov knyttet til fjerndrift og fjernovervåking – alt fra enkle direkte­linker mellom to flåter til komplekse nettverk som dekker mange anlegg og store geografiske avstander. Steinsvik har den nødvendige kunnskapen og den riktige teknologien for å levere et robust nettverk med høy kapasitet og driftsikkerhet.

Remote operation er et relativt nytt begrep i oppdrettsbransjen. Etterhvert som volumene per driftsenhet har økt, har behovet for å kunne ha kontinuerlig tilsyn med produksjonen økt tilsvarende. Dette kan være alt fra kortvarig lokalt behov ved redusert bemanning i helger og ferier, til å kunne fôre hele dagen når været ikke tillater ferdsel til anlegget, eller sentralisere driften og skape et fagmiljø med grupperinger av fôrere som sitter samlet i tilpassede arbeidsstasjoner og hver har ansvaret for flere anlegg.

Steinsvik begynte allerede tidlig på 2000-tallet å tilby fjerndriftsløsninger til kamerasystemene. Vi har gjennom årene opparbeidet mye erfaring med ulike teknologier, og kan nå tilby en av markedets beste og mest komplette fjerndriftløsninger. Steinsvik tilbyr alt fra enkel fjernstyring av fôring og kamera fra merd og arbeidsbåt, til komplette regionale fôringssenter og komplette driftsavtaler.

Sentralisering
Oppdrettsbransjen vokser, og effektiv fôring er en viktig suksessfaktor. Ved å sentralisere driften, kan man skape aktive arbeidsgrupper gjennom observering og diskusjon med kollegaer. Dette kan bidra til en kollektivt økt forståelse av fiskens oppførsel og trivsel under ulike forhold.


Over: Avansert teknologi overfører signaler fra flere lokaliteter til fôringssentere som er lokalisert på land.

Overvåking av flåteteknisk
Vi legger også opp til fjernovervåking av alt flåteteknisk, slik at alarmer og sensorer kan gi bedret oversikt over lokaliteten til teknisk personell eller fôringsvakt. Dette kan være alt fra værsensorikk, hellingssensorer, væskenivåer, temperatur- og lysstyring osv.

Uptime
Fjerndriftet fôring setter høye krav til oppetid for å sikre tilgang og kontroll. Våre fulldriftede løsninger er basert på velutprøvd utstyr som kan håndtere de fysiske påkjenningene som salt og vind over tid. Vi har support-team som er klare til å gjøre korrigerende tiltak om noe skulle skje i nettverket. For å sikre tilgang ved større utfall tilbyr vi også en «bakdør», slik at man kan administrere utstyr på flåten, selv ved driftsforstyrrelser på hovedsambandet.

Sikkerhetsovervåking
Ved værutsatte lokaliteter kan det være betryggende å ha sikkerhetsovervåkning, slik at man ved avtale kan følge med på planlagte aktiviteter og iverksette aksjoner ved eventuelle uhell. Overvåkningen er også et nyttig verktøy, spesielt om sommeren, for å dokumentere besøk av uvedkommende i perioder hvor anlegget ikke er bemannet.

Vis hele teksten.... Lukk

Digital Infrastructure Manager

Bjørn Yngve Eidsvik

  1. Hjem
  2. Seabased
  3. Fjerndrift
Meny
Keep me updated
Hold meg oppdatert