Bunnring

En bunnring bidrar til at fasongen, og dermed volumet på nota, ikke endres vesentlig på steder som er utsatt for mye strøm. Bunnringen er konstruert med tanke på å gjøre håndteringen av nota enklere.

Produktdetaljer

ScaleAQ bunnring gir økt sikkerhet, bedre miljø for fisken og gjør det enklere for deg å rengjøre nota.

Alle ScaleAQ flytekrager er sertifisert for bruk med bunnring.

Lang erfaring med å levere og drifte bunnringer

En bunnring bidrar til at fasongen, og dermed volumet på nota, ikke endres vesentlig på steder som er utsatt for mye strøm. Bunnringen er konstruert med tanke på å gjøre håndteringen av nota enklere.

Bunnringen heises «etappevis» ved hjelp av vinsj på båt, eller vinsjer påmontert flytekragen. Dermed kan du fjerne groe mens fisken står nærmest uforstyrret i nedre del. Avlusning kan også utføres sikkert og kontrollert fordi du har god kontroll med volumet i nota.

Vekten på bunnringen varierer fra 15–140 kg/m. De lokale forholdene avgjør hvilken vekt bunnringen må ha.

Fordeler med bunnring:

Sikkerhet:

  • reduserer punktbelastninger på nota
  • gir full kontroll under opplining av not
  • minimal risiko for propellskader på not
  • stabilt notvolum selv under ekstreme forhold

Miljøgevinst:

  • åpne masker gir god gjennomstrømning og mindre groe
  • «konstant» sylindrisk notvolum gir mindre sårskader og stress
  • bunnring forenkler avlusning med lukket presenning i store merder

Enklere rengjøring:

  • enkel vasking ved bruk av børsting/spyling og evt. dykker.
  • tørking av not uten vesentlig endring av notas fasong.

Bilder

Nedlastninger